Реєстрація ЗНО 2019 (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

Презентація “Реєстрація на ЗНО 2019”

Переглянути презентацію про реєстрацію на ЗНО 2019 онлайн (дочекайтесь повної загрузки сторінки …)

 

Основні документи про ЗНО 2019

 • Наказ МОН від 10.01.2017 №25 «Деякі питання нормативного забезпечення ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрований в Мінюсті 27.01.2017 за №118/29986 зі змінами (Порядок проведення….);
 • Наказ МОН від 22.08.2018 №931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішньогонезалежного оцінювання результатів навчанняздобутих на основі повної загальноїсередньої освіти», зареєстрований в Мінюсті 11.09.2018 за №1030/32482;
 • Наказ МОН від 28.09.2018 №1036 «Про підготовку до проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» (Календарний план…);
 • Порядок проведення державної підсумкової атестації, затверджений наказом МОН від 07.12.2018 №1369, зареєстрований в Мінюсті 02.01.2019 за №8/32979;
 • Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році (наказ МОН від 11.10.2018 №1096, зареєстрований в Мінюсті 21.12.2018 за №1456/32908)
 • Умови прийому на навчання для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році (наказ МОН від 10.10.2018 №1082, зареєстрований в Мінюсті 30.10.2018 за № 1231/32683)

Учасником ЗНО-2019 може бути

 • Особа, яка вже здобула повну загальну середню освіту – випускники минулих років;
 • Особа, яка у 2019 році завершує здобуття повної загальної середньої освіти та має проходити ДПА –

випускники ЗЗСО;

                   учні (студенти) ЗПТО, ЗВО 

Особливості реєстрації

 • Випускники минулих років реєструються самостійно (або в пунктах реєстрації), у т.ч. учні, студенти ЗПТО, ЗВО, які мають атестат.
 • Учні ЗЗСО, ЗПТО, студенти ЗВО – через ЗО. У кожному закладі освіти є особа, відповідальна за ЗНО (за реєстрацію на ЗНО).

Перед початком реєстрації необхідно:

 • визначитись щодо вступу у ВНЗ
 • ознайомитись з документами (правила прийому до ВНЗ – до 05.02.2019  (розділ XV, п.1 Умов…), Порядок проведення ЗНО тощо)
 • вибрати предмети для ДПА, для ЗНО:

– ЗЗСО – 3 предмети для ДПА (укр.мова і література, математика або історія України + ще 1 з переліку) + ще 1 за бажанням;

– ЗПТО, ЗВО – 2 предмети для ДПА (укр.мова і література, математика або історія України)

 

Кроки реєстрації :

 1. Ознайомитись із Особливостями реєстрації та Порядком проведення ЗНО.

Обрати категорію випускника.

 1. Внести дані учасника
 2. Обрати предмети
 3. Сформувати та роздрукувати     реєстраційну картку

Комплект документів  для реєстрації на ЗНО 2019

які випускник (учень, студент) повинен подати відповідальному за реєстрацію у закладі освіти, має містити:

Правильно заповнену реєстраційну картку;

копію паспорта (або іншого документа, зазначеного в Порядку реєстрації (розділ IV Порядку проведення);

 

-При потребі:

»копію документа про зміну прізвища, імені, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних)

»копію нотаріально завіреного перекладу державною мовою України документів, оформлених іноземною мовою;

»оригінал медичної довідки (форма №086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЗНО»,  у разі необхідності створення особливих умов)

»заяву на участь у додатковій сесії з певного(их) предмета (ів), у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії та документ, що підтверджує цю причину

 

Відповідальний за реєстрацію в ЗО:

 • Надає випускникам  (учням, студентам) допомогу в оформленні комплектів документів
 • Збирає оформлені комплекти документів
 • Формує з програми список осіб, які будуть проходити ДПА    у формі ЗНО, котрий засвідчується підписом директора та печаткою установи (обов’язково дата і вихідний №)
 • Комплекти + список надсилає у РЦ.

(Увага! Кількість комплектів повинна відповідати  кількості осіб у списку. Дата подання документів визначається за відтиском поштового штемпеля)

Порядок проведення ДПА, р. ІІ, п.14

Звільняються від ЗНО та проходять ДПА у ЗО особи, які:

мають захворювання, зазначені в Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО (наказ МОН/МОЗ від 29.08.2016 №1027/900) та не реєструвалися на ЗНО;

-за рішенням регламентної комісії при РЦ отримали відмову через неможливість створення особливих умов

     Строки атестації таких здобувачів освіти визначаються наказом керівника ЗО.

 «Особам цих категорій, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за їх заявою може бути одноразово перенесено атестацію на наступний рік з унесенням відповідних змін до індивідуального навчального плану»

 

Терміни реєстрації на ЗНО 2019

Наказ МОН від 28.09.2018 №1036:

 • Формування та відправлення до РЦ комплектів реєстраційних документів – 05.02 – 18.03.2019
 • Внесення змін до реєстраційних даних за вимогою учасників (перереєстрація) – до 25.03.2019

Контроль – за поштовим штемпелем або датою доставки нарочно

 

Інформування про результати реєстрації

РЦ надсилає на адресу закладу освіти  в індивідуальних конвертах:

Сертифікат

 • Реєстраційне повідомлення учасника ЗНО
 • Інформаційний бюлетень
 •  Повідомлення про створення особливих умов (для осіб, які подали медичні висновки)
 • повідомлення про надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певних навчальних предметів під час додаткової сесії (для осіб, які подали заяву щодо участі в додатковій сесії)

 

Або вмотивовану відмову

Випускникам минулих років – на адресу, вказану ними при реєстрації

Особі буде відмовлено у реєстрації  на підставі:

Ненадання документа(ів), що підтверджує(ють) достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці (копії паспорта, атестата тощо);

Надання недостовірної інформації;

Подання документів особою, яка не має права на участь в ЗНО;

Відправлення документів після завершення встановленого строку реєстрації (дата подання визначається за відтиском поштового штемпеля);

Неналежне оформлення документів, необхідних для реєстрації (напр., нема написаного тексту заяви, нема підпису особи, відсутні фото тощо);

Неможливість створення особливих (спеціальних) умов проходження ЗНО відповідно до медичного висновку

 

Для внесення змін до реєстраційних даних (перереєстрації) учасникові треба:

 • Унести зміни в реєстраційні дані на своїй інформаційній сторінці, що на сайті УЦОЯО. Роздрукувати нову реєстраційну картку та контрольно-інформаційний лист
 • Оформити реєстраційну картку відповідно до вимог
 • Сформувати повний новий комплект документів, що має містити:

–  отриманий раніше сертифікат, що анулюється

–  реєстраційну картку, сформовану під час перереєстрації

–  копію паспорта (документа, за яким реєструвались)

-оригінал медичного висновку для осіб з особливими потребами (у разі внесення змін до переліку особливих умов)

-інші документи – за потреби

 • У ЗО оформити список осіб, які проходять ДПА (лише з осіб, які вносять зміни) та надіслати комплект у РЦ до 25.03.2019

Під час основного періоду реєстрації

подати документи для участі в додатковій сесії мають право особи, які:

 • у рік проведення ЗНО навчаються за кордоном (напр. FLEX);
 • обрали два предмети, тестування з яких проводиться в один день (німецька, французька, іспанська мови – 27.05.2019);
 • вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження ЗНО, що можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії – вади зору 0204, 0205;
 • у період проведення основної сесії з окремих предметів братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, складатимуть державні іспити, перебуватимуть за кордоном, що підтверджується відповідними документами;
 • належать до категорії осіб із неконтрольованої території

Комплект документів  для реєстрації на ЗНО 2019

які випускник (учень, студент) повинен подати відповідальному за реєстрацію у закладі освіти, має містити:

Правильно заповнену реєстраційну картку;

копію паспорта (або іншого документа, зазначеного в Порядку реєстрації (розділ IV Порядку проведення);

 

-При потребі:

»копію документа про зміну прізвища, імені, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних)

»копію нотаріально завіреного перекладу державною мовою України документів, оформлених іноземною мовою;

»оригінал медичної довідки (форма №086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЗНО»,  у разі необхідності створення особливих умов)

»заяву на участь у додатковій сесії з певного(их) предмета (ів), у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії та документ, що підтверджує цю причину

 

Атестація у ЗО

Відповідно до Порядку проведення ДПА:

 • Проходять ДПА у ЗО особи, які здобувають повну загальну середню освіту за вечірньою, заочною, екстернатною формами за умови, що вони не реєструвалися для участі в ЗНО (розділ ІІ п.8)
 • Звільнення від ДПА у ЗО (розділ IV)

винятки

Якщо в особи, яка має проходити ДПА у 2019 році з поважних причин відсутній паспорт, реєстрація за свідоцтвом про народження можлива ЛИШЕ за умови надання закладом освіти клопотання, у якому зазначено ці причини.

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь