Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р.

Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

____________________ Я.Є.Жулин  

Спеціальність Економіка підприємства – 2

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка

1.

Фізична культура

Залік

 

2.

Екологія

Залік

 

3.

Іноземна мова

Залік

 

4.

Українська мова

Залік

 

5.

Українська література

Залік

 

Нормативна частина

6.

Вища математика

Залік

 

7.

Інформатика та комп’ютерна техніка

Залік

 

8.

Економіка підприємства

Залік

 

9.

Статистика

Залік

 

10.

Курсова робота з політичної економії

Залік

04.01.2016р.

Загальноосвітня підготовка

11.

Математика

ДПА

29.12.2015р.

 

Географія

ДПА

06.01.2016р.

Нормативна частина

12.

Основи філософських знань

Іспит

13.01.2016р.

13.

Політична економія

Іспит

11.01.2016р.

14.

Охорона праці

Іспит

15.01.2016р.

15.

Навчання до 31.12.2015 року

16.

Канікули з 16 січня 2016 року по 24 січня 2016 року

17.

Навчання з  25 січня 2016 року

 

 

Спеціальність Бухгалтерський облік – 2

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка

1.

Фізична культура

Залік

 

2.

Іноземна мова

Залік

 

3.

Українська мова

Залік

 

4.

Українська література

Залік

 

5.

Технології

Залік

 

Нормативна частина

6.

Вища математика

Залік

 

7.

Економіка підприємства

Залік

 

8.

Статистика

Залік

 

9.

Екологія

Залік

 

10.

Інформатика та комп’ютерна техніка

 

 

11.

Курсова робота з політичної економії

Залік

04.01.2016р.

Загальноосвітня підготовка

12.

Математика

ДПА

25.12.2015р.

13.

Географія

ДПА

21.12.2015р.

Нормативна частина

14.

Основи філософських знань

Іспит

30.12.2015р.

15.

Політична економія

Іспит

28.12.2015р.

16.

Охорона праці

Іспит

24.12.2015р.

17.

Навчання до 18.12.2015 року

18.

Канікули з 05 січня 2016 року по 19 січня 2016 року

19.

Навчання з  20 січня 2016 року

 

 

 

 

Спеціальність Комерційна діяльність – 2

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка

1.

Фізична культура

Залік

 

2.

Іноземна мова

Залік

 

3.

Українська мова

Залік

 

4.

Українська література

Залік

 

Нормативна частина

5.

Вища математика

Залік

 

6.

Підприємницька діяльність

Залік

 

7.

Курсова робота з політичної економії

Залік

04.01.2016р.

Загальноосвітня підготовка

8.

Математика

ДПА

28.12.2015р.

9.

Географія

ДПА

25.12.2015р.

Нормативна частина

10.

Основи філософських знань

Іспит

21.12.2015р.

11.

Політична економія

Іспит

28.12.2015р.

12.

Охорона праці

Іспит

30.12.2015р.

13.

Інформатика та комп’ютерна техніка

Іспит

23.12.2015р.

14.

Навчання до 18.12.2015 року

15.

Канікули з 05 січня 2016 року по 19 січня 2016 року

16.

Навчання з  20 січня 2016 року

 

 

Спеціальність Економіка підприємства – 3

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Фізичне виховання

Залік

 

2.

Фінансовий облік

Залік

 

3.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Залік

 

4.

Планування та організація діяльності підприємства

Залік

 

5.

Соціологія

Залік

 

6.

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Залік

 

7.

Українська мова за професійним спрямуванням

Іспит

04.01.2016р.

8.

Економіка і нормування праці

Іспит

28.12.2015р.

9.

Економічний аналіз

Іспит

25.12.2015р.

10.

Менеджмент

Іспит

21.12.2015р.

11.

Охорона праці  в галузі

Іспит

23.12.2015р.

12.

Податкова система

Іспит

30.12.2015р.

13.

Навчання до 18 грудня 2015 року

14.

Канікули з 05 січня 2016 року по 19 січня 2016 року

15.

Навчання з 20 січня 2016 року

 

Спеціальність Бухгалтерський облік – 3

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Фізичне виховання

Залік

 

2.

Інформаційні системи і технології в обліку

Залік

 

3.

Фінансовий облік

Залік

 

4.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Залік

 

5.

Соціологія

Залік

 

6.

Курсова робота з обліку і звітності в бюджетних установах

Залік

17.12.2015р.

7.

Українська мова за професійним спрямуванням

Іспит

04.01.2016р.

8.

Облік і звітність в бюджетних установах

Іспит

23.12.2015р.

9.

Економічний аналіз

Іспит

25.12.2015р.

10.

Податкова система

Іспит

30.12.2015р.

11.

Охорона праці  в галузі

Іспит

23.12.2015р.

12.

Комп’ютерна практика

Залік

01.12.-15.12.2015р.

Захист 15.12.2015р.

13.

Навчання до 30.11.2054р.

14.

Канікули з 31 грудня 2015 року по 19 січня 2016 року

15.

Навчання з 20 січня 2016 року

 

 

Спеціальність Комерційна діяльність – 3

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Фізичне виховання

Залік

 

2.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Залік

 

3.

Податкова система

Залік

 

4.

Комунікаційна діяльність

Залік

 

5.

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Залік

 

6.

Українська мова за професійним спрямуванням

Іспит

04.01.2016р.

7.

Ціноутворення

Іспит

25.12.2015р.

8.

Комерційне товарознавство

Іспит

28.12.2015р.

9.

Охорона праці в галузі

Іспит

23.12.2015р.

10.

Менеджмент

Іспит

21.12.2015р.

11.

Навчальна комп’ютерна практика

Залік

29.12.-14.01.2016р.

Захист 15.01.2016р.

12.

Навчання до 18 грудня 2015 року

13.

Канікули з 16 січня  2016 року по 24 січня 2016 року

14.

Навчання з 26 січня 2016року

 

Спеціальність Розробка програмного забезпечення – 2

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка

1.

Фізична культура

Залік

 

2.

Українська мова

Залік

 

3.

Українська література

Залік

 

4.

Іноземна мова

Залік

 

Нормативна частина

5.

Екологія

Залік

 

6.

Основи програмування та алгоритмічні мови

Залік

 

7.

Математичний аналіз

Залік

 

8.

Фізика

Залік

 

9.

Архітектура комп’ютера

Залік

 

10.

Курсова робота з операційних систем

Залік

04.01.2016р.

Загальноосвітня підготовка

11.

Математика

ДПА

21.12.2015р.

12.

Інформатика

ДПА

25.12.2015р.

Нормативна частина

13.

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Іспит

23.12.2015р.

14.

Операційні системи

Іспит

28.12.2015р.

15.

Навчання до 18.12.2015р.

16.

Канікули з 06 січня 2016 року по 19 січня 2016 року

17.

Навчання з 20 січня 2016 року

 

 

Спеціальність Обслуговування програмних систем і комплексів – 2

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка

1.

Фізична культура

Залік

 

2.

Українська мова

Залік

 

3.

Українська література

Залік

 

4.

Іноземна мова

Залік

 

Нормативна частина

5.

Вища математика

Залік

 

6.

Дискретна математика

Залік

 

7.

Алгоритмізація програмування

Залік

 

8.

Фізика

Залік

 

9.

Операційні системи

Залік

 

Загальноосвітня підготовка

10.

Математика

ДПА

22.12.2015р.

11.

Інформатика

ДПА

21.12.2015р.

Нормативна частина

12.

Теорія алгоритмів

Іспит

25.12.2015р.

13.

Офісне програмне забезпечення

Іспит

28.12.2015р.

14.

Навчання до 18.12.2015р.

15.

Канікули з 01 січня 2016 року по 19 січня 2016 року

16.

Навчання з 20 січня 2016 року

 

 

Спеціальність Обслуговування програмних систем і комплексів – 3

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка

1.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Залік

 

2.

Фізичне виховання

Залік

 

3.

Об’єктно – орієнтоване програмування

Залік

 

4.

Електротехніка та основи електроніки

Залік

 

5.

Політологія

Залік

 

6.

Проблемно – орієтоване програмування

Залік

 

7.

Системне програмування

Залік

 

8.

Історія України

Іспит

21.12.2015р.

9.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іспит

23.12.2015р.

10.

Основи філософських знань

Іспит

25.12.2015р.

11.

Вища математика

Іспит

28.12.2015р.

12.

Математичні методи дослідження операцій

Іспит

04.01.2016р.

13.

Навчання до 18.12.2015р.

14.

Канікули з 05 січня 2016 року по 19 січня 2016 року

15.

Навчання з 20 січня 2016 року

 

 

 

Спеціальність  Розробка програмного забезпечення – 3 

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Залік

 

2.

Фізичне виховання

Залік

 

3.

Диференціальні рівняння

Залік

 

4.

Об’єктно-орієнтоване програмування

Залік

 

5.

Бази даних

Залік

 

6.

Алгоритми та структура даних

Залік

 

7.

Чисельні методи

Іспит

04.01.2016р.

8.

Українська мова за професійним спрямуванням

Іспит

21.12.2015р.

9.

Основи філософських знань

Іспит

23.12.2015р.

10.

Математичний аналіз

Іспит

25.12.2015р.

11.

Дискретна математика

Іспит

28.12.2015р.

12.

Навчання до 18.12.2015р.

13.

Канікули з 05 січня 2016 року по 19 січня 2016 року

14.

Навчання з 20 січня 2016 року

 

Спеціальність Розробка програмного забезпечення – 4 

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Соціологія

Залік

 

2.

Інженерна та комп’ютерна графіка

Залік

 

3.

Системи керування баз даних

Залік

 

4.

Фізичне виховання

Залік

 

5.

Основи менеджменту та маркетингу

Залік

 

6.

Курсова робота з ІЗВП

Залік

Захист 30.12.2015р.

7.

Система керування базами даних

Залік

 

8.

Математична логіка

Залік

 

9.

Навчальна виробничо – технологічна практика

Залік

30.11-04.01.2016р. Захист 05.01.2016р.

10.

ІЗВП

Іспит

23.11.2015р.

11.

Іноземна  мова (за професійним спрямуванням)

Іспит

27.11.2015р.

12.

Основи програмної інженерії

Іспит

18.12.2015р.

13.

Конструювання програмного забезпечення

Іспит

20.11.2015р.

14.

Організація комп’ютерних мереж

Іспит

25.11.2015р.

15.

Навчання до 17.11.2015р.

16.

Канікули з 06 січня 2016 року по 19 січня 2016 року

17.

Навчання з 20 січня 2016року

 

Спеціальність Правознавство – 2 

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка

1.

Фізична культура

Залік

 

2.

Українська мова

Залік

 

3.

Українська література

Залік

 

4.

Іноземна мова

Залік

 

Нормативна частина

5.

Соціологія

Залік

 

6.

Документознавство

Залік

 

7.

Теорія держави і права України

Залік

 

8.

Юридична деонтологія

Залік

 

9.

Кримінальне право

Залік

 

10.

Латинська мова

Залік

 

11.

Навчальна практика з правового діловодства

Залік

21.12.-25.12.2015р

Захист 28.12.2015р.

Загальноосвітня підготовка

12.

Математика

ДПА

04.01.2016р.

13.

Історія України

ДПА

30.12.2015р.

Нормативна частина

14.

Основи філософських знань

Іспит

06.01.2016р.

15.

Логіка

Іспит

11.01.2016р.

16.

Основи римського цивільного права

Іспит

13.01.2016р.

17.

Навчання до 18.12.2015р.

18.

Канікули з 14 січня 2016 року по 24 січня 2016 року

19.

Навчання з 25  січня 2016 року

 

 

 

Спеціальність  Правознавство – 3 

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Цивільне та сімейне право

Залік

 

2.

Трудове право

Залік

 

3.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Залік

 

4.

Фізичне виховання

Залік

 

5.

 Ділова українська мова (за професійним спрямуванням)

Іспит

30.12.2015р.

6.

Організація судових і правоохоронних органів

Іспит

25.12.2015р.

7.

Кримінальний процес

Іспит

23.12.2015р.

8.

Історія держави і права зарубіжних країн

Іспит

21.12.2015р.

9.

Конституційне право України

Іспит

28.12.2015р.

10.

Навчання до 18.12.2015р.

11.

 

12.

 

 

Спеціальність Правознавство – 4 

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Комп’ютерні технології в юридичній діяльності

Залік

 

2.

Екологічне право

Залік

 

3.

Діловодство в юридичній практиці

Залік

 

4.

Міжнародне право

Залік

 

5.

Господарське право

Залік

 

6.

Конфліктологія

Залік

 

7.

Курсова робота з цивільного та сімейного права

Залік

04.01.2016р.

8.

Навчальна практика з господарсько – правових дисциплін

Залік

21.12.15-25.12.15

Захист

29.12.2015р.

9.

Державне будівництво і місцеве самоврядування

Іспит

30.12.2015р.

10.

Цивільне та сімейне право

Іспит

05.01.2016р.

11.

Фінансове право

Іспит

13.01.2016р.

12.

Аграрне право

Іспит

11.01.2016р.

13.

Охорона праці в галузі

Іспит

15.01.2016р.

14.

Навчання до 18.12.2015р.

15.

Канікули з 16  січня 2016 року по 24 січня 2016 року

16.

Навчання з 26 січня 2016 року

  

 

 

Спеціальність Розробка програмного забезпечення -І

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Українська мова

Залік

 

2.

Українська література

Залік

 

3.

Світова література

Залік

 

4.

Всесвітня історія

Залік

 

5.

Математика

Залік

 

6.

Фізика

Залік

 

7.

Біологія

Залік

 

8.

Хімія

Залік

 

9.

Фізична культура

Залік

 

10.

 Правознавство

Залік

 

11.

Захист Вітчизни

Залік

 

12.

Іноземна мова

Залік

 

13.

Історія України

Залік

 

14.

Художня культура

Іспит

28.12.2015р.

15.

Навчання до  25.12.2015р.

16.

Канікули з 01 січня 2016 року по 19 січня 2016 року

17.

Навчання з 20 січня 2016  року

 

Спеціальність Обслуговування програмних систем  і  комплексів -І

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Українська мова

Залік

 

2.

Українська література

Залік

 

3.

Світова література

Залік

 

4.

Всесвітня історія

Залік

 

5.

Математика

Залік

 

6.

Фізика

Залік

 

7.

Біологія

Залік

 

8.

Хімія

Залік

 

9.

Фізична культура

Залік

 

10.

 Правознавство

Залік

 

11.

Захист Вітчизни

Залік

 

12.

Іноземна мова

Залік

 

13.

Художня культура

Іспит

25.12.2015р

14.

Астрономія

Залік

 

15.

Навчання до  25.12.2015р.

16.

Канікули з 01 січня 2016 року по 19 січня 2016 року

17.

Навчання з 20 січня 2016  року

 

 

Спеціальність Економіка підприємства – 1

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Українська мова

Залік

 

2.

Українська література

Залік

 

3.

Світова література

Залік

 

4.

Всесвітня історія

Залік

 

5.

Математика

Залік

 

6.

Фізика

Залік

 

7.

Біологія

Залік

 

8.

Хімія

Залік

 

9.

Інформатика

Залік

 

10.

Фізична культура

Залік

 

11.

Художня культура

Залік

 

12.

Захист Вітчизни

Залік

 

13.

Іноземна мова

Залік

 

14.

Навчання до  25.12.2015р.

15.

Канікули з 01 січня 2016 року по 19 січня 2016 року

16.

Навчання з 20 січня 2016  року

 

 

Спеціальність   Правознавство -1

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Українська мова

Залік

 

2.

Українська література

Залік

 

3.

Світова література

Залік

 

4.

Всесвітня історія

Залік

 

5.

Математика

Залік

 

6.

Фізика

Залік

 

7.

Біологія

Залік

 

8.

Хімія

Залік

 

9.

Інформатика

Залік

 

10.

Фізична культура

Залік

 

11.

 Правознавство

Залік

 

12.

Художня культура

Залік

 

13.

Захист Вітчизни

Залік

 

14.

Іноземна мова

Залік

 

15.

Навчання до  25.12.2015р.

16.

Канікули з 01 січня 2016 року по 19 січня 2016 року

17.

Навчання з 20 січня 2016  року

 

 

Заступник директора з навчальної роботи                                                          Болюбаш Ю.Я.

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь