Розклад літньої заліково-екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р.

Розклад літньої заліково-екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

____________________ Я.Є.Жулин

Спеціальність Економіка підприємства – 2

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка
1. Фізична культура Залік
2. Іноземна мова Залік
3. Українська література Залік
4. Людина і світ Залік
Нормативна частина
5. Безпека життєдіяльності Залік
6. Фінанси Залік
7. Бухгалтерський облік Залік
8. Маркетинг Залік
9. Курсова робота з економіки підприємства Залік 04.05.2017р.
Загальноосвітня підготовка
10. Українська мова ДПА 12.05.2017р.
Нормативна частина
11. Вища математика Іспит 10.05.2017р.
12. Інформатика і КТ Іспит 15.05.2017р.
13. Економіка підприємства Іспит 17.05.2017р.
14. Охорона праці Іспит 19.05.2017р.
15. Виробнича економічна навчальна практика Залік 22.05-26.06.2017р.

Захист 27.06.17р.

16. Навчання до 05.05.2017 року

 

 

 

 

Спеціальність Економіка підприємства – 3

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Політологія Залік
2. Фінанси підприємства Залік
3. Фізичне виховання Залік
4. Курсова робота ПОПД Залік 19.04.2017р.
5. Виробнича професійна переддипломна практика Залік 24.04.2016р.-01.06.2017р.

Захист  06.06.17р.

6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Іспит 10.04.2017р.
7. Планування та організація підприємницької діяльності Іспит 20.04.2017р.
8. Фінансовий облік Іспит 14.04.2017р.
9. Інформаційні системи і технології на підприємстві Іспит 12.04.2017р.
10. Управління витратами Іспит 21.04.2017р.
11. ДКК Іспит 08.06.2017року
12. Навчання до 07.04.2017 року

 

 

Спеціальність Бухгалтерський облік – 3

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Фінанси Залік
2. Казначейська справа Залік
3. Соціологія Залік
4. Фінанси підприємства Залік
5. Чинники  успішного працевлаштування за фахом Залік
6. Фізичне виховання Залік
7. Гроші та кредит Залік
8. Етика бізнесу Залік
9. Курсова робота з фінансового обліку Залік 28.04.2017р.
10. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Іспит 19.04.2017р.
11. Фінансовий облік Іспит 21.04.2017р.
12. Інформаційні системи і технології в обліку Іспит 24.04.2017р.
13. Контроль і ревізія Іспит 26.04.2017р.
14.   Переддипломна практика Залік 03.05.2017-09.06.2017р.

Захист 12.06.17р.

15. ДКК Іспит 14.06.2017 року
16. Навчання до 14.04.2017 року

 

 

Спеціальність Комерційна діяльність – 3

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Мікроекономіка Залік
2. Фізичне виховання Залік
3. Інфраструктура товарного ринку Залік
4. Комерційне товарознавство Іспит 26.04.2017р.
5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Іспит 24.04.2017р.
6. Фінансовий облік Іспит 28.04.2017р.
7. Ринкові дослідження Іспит 03.05.2017р.
8. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності Іспит 05.05.2017р.
9.  Переддипломна практика Залік 10.05.2017-14.06.2017р.

Захист 15.06.2017р.

10. ДКК Іспит 16.06.2017 року
11. Навчання до 21.04.2017року

 

 

Спеціальність Розробка програмного забезпечення – 2

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка
1. Фізична культура Залік
2. Українська література Залік
3. Іноземна мова Залік
4. Людина і світ
Нормативна частина
5. Безпека життєдіяльності Залік
6. Дискретна математика Залік
7. Комп’ютерна схемотехніка Залік
8. Економічна теорія Залік
9. Математичний аналіз Залік
10. Навчальна практика № 1 з основ програмування та алгоритмічних  мов Залік 24.05.2017р.-29.06.2017р.

Захист 30.06.17р.

Загальноосвітня підготовка
11. Українська мова ДПА 17.05.17р.
12. Історія України (нормативна) Іспит 22.05.2017р.
13. Фізика Іспит 19.05.2017р.
14. Основи програмування та алгоритмічні мови Іспит 23.05.2017р.
15. Архітектура комп’ютера Іспит 15.05.2017р.
17. Навчання до 12.05.2017р.

 

 

Спеціальність Обслуговування програмних систем і комплексів – 2

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка
1. Фізична культура Залік
2. Українська література Залік
3. Іноземна мова Залік
4. Людина і світ Залік
Нормативна частина
5. Вища математика Залік
6. Економічна теорія Залік
7. Основи екології Залік
8. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера Залік
9. Курсова робота з операційних систем Залік 17.05.2017р.
10. Навчальна практика № 1 Залік 23.05.2017р.-22.06.2017р.

Захист 23.06.17р.

Загальноосвітня підготовка
11. Українська мова ДПА 19.05.2017р.
Нормативна частина
12. Алгоритмізація та програмування Іспит 15.05.2017р.
13. Фізика Іспит 10.05.2017р.
14. Дискретна математика Іспит 12.05.2017р.
15. Операційні системи Іспит 22.05.2017р.
16. Навчання до 05.05.2017року

 

Спеціальність  Розробка програмного забезпечення – 3 

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Програмування мовою Асемблер Залік
2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Залік
3. Фізичне виховання Залік
4. Організація комп’ютерних мереж Залік
5. Конструювання програмного забезпечення Залік
6. Основи програмної інженерії Залік
7. Курсова робота з баз даних Залік 12.05.2017р.
8. Навчальна практика № 2 з з об’єктно – орієнтованого програмування Залік 22.05.2017р.-29.06.2017р.

Захист 30.06.2017р.

9. ТІМС Іспит 15.05.2017р.
10. Об’єктно – орієнтоване програмування Іспит 17.05.2017р.
11. Алгоритми та структура даних Іспит 19.05.2017р.
12. Бази даних Іспит 16.05.2017р.
13. Розробка веб – застосувань Іспит 18.05.2017р.
14. Навчання до 12.05.2017 року

 

 

Спеціальність Обслуговування програмних систем і комплексів – 3

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка
1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Залік
2. Соціологія Залік
3. Фізичне виховання Залік
4. Чисельні методи Залік
5. Організація баз даних та знань Залік
6. Комп’ютерна графіка Залік
7. Курсова робота з об’єктно – орієнтованого програмування Залік 15.05.2017р.
8. Навчальна практика № 2 Залік 10.05.2017р.-07.06.2017р.

Захист

08.06.2017р.

9. ТІМС Іспит 23.06.2017р.
10. Об’єктно – орієнтовне програмування Іспит 09.06.2017р.
11. Електротехніка та основи електроніки Іспит 16.06.2017р.
12. Проблемно – орієнтовне програмування Іспит 19.06.2017р.
13. Системне програмування Іспит 21.06.2017р.
14. Математичні методи дослідження операцій Іспит 26.06.2017р.
15. Навчання до 13.05.2016р.

 

Спеціальність Розробка програмного забезпечення – 4 

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Людинно – машинний інтерфейс Залік
2. Проектний практикум Залік
3. Веб – дизайн Залік
4. Чинники успішного працевлаштування за фахом Залік
5. Інженерна та комп’ютерна графіка Залік
6. Математичні методи дослідження операцій Залік
7. Переддипломна практика Залік 19.04.2017р.-22.05.2017р.

Захист  23.05.2017р.

8. Охорона праці Іспит 14.04.2017р.
9. Фізика Іспит 10.04.2017р.
10. Охорона праці в галузі Іспит 12.04.2017р.
11. Захист дипломного проекту ДКК 12.06.2017р.

І підгрупа, 13.06.2017р.

ІІ підгрупа

12. Навчання  до 07.04.2017р.

 

 

Спеціальність Обслуговування програмних систем і комплексів – 4

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка
1. Фізичне виховання Залік
2. Охорона праці Залік
3. Системний аналіз Залік
4. Економіка та основи бізнесу Залік
5. Переддипломна практика Залік 11.04.17-16.05.17

Захист 18.05.12.2017р.

6. Веб – технології та веб – дизайн Іспит         03.04.2017
7. Технології захисту інформації Іспит 05.04.2017р.
8. Адміністрування програмних систем і комплексів Іспит 07.04.2017р.
9. Комп’ютерні мережі Іспит 10.04.2017р.
10. Захист дипломного проекту ДКК 14.06.2017р.

І підгрупа,

15.06.2017р.

ІІ підгрупа

11. Навчання до 31.03.2017р.

 

 

Спеціальність Правознавство – 2 

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка
1. Фізична культура Залік
2. Українська література Залік
3. Іноземна мова Залік
4. Людина і світ Залік
Нормативна частина
5. Екологія Залік
6. Безпека життєдіяльності Залік
7. Курсова робота  з теорії держави і права Залік 19.06.2017р.
8. Навчальна практика  з автоматизації діловодства Залік 22.06.2017р. – 29.06.2017р.

Захист 30.06.17р.

Загальноосвітня підготовка
9. Українська  мова ДПА 09.06.2017р.
10. Економічна теорія Іспит 12.06.2017р.
11. Теорія держави і права Іспит 19.06.2017р.
12. Історія держави і права України Іспит 14.06.2017р.
13. Кримінальне право Іспит 21.06.2017р.
14. Історія України Іспит 16.06.2017р.
15. Навчання до 09.06.2017р.

 

Спеціальність  Правознавство – 3 

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Фізичне виховання Залік
2. Основи інформатики та КТ Залік
3. Політологія Залік
4. Цивільне та сімейне право Залік
5. Основи риторики Залік
6. Психологія лідерства Залік
7. Конституційний процес Залік
8. Навчальна практика з комп’ютеризації Залік 15.06.2017р.-21.06.2017р.

Захист 26.06.2017р.

9. Курсова робота з трудового права Залік 09.06.2017р.
10. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Іспит 14.06.2017р.
11. Адміністративне право Іспит 12.06.2017р.
12. Трудове право Іспит 29.06.2017р.
13. Цивільний процес Іспит 27.06.2017р.
14. Основи охорони праці Іспит 13.06.2017р.
15. Навчання до 09.06.2017р.

 

Спеціальність Правознавство – 4 

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Міжнародне право Залік
2. Основи теорії міжнародних відносин Залік
3. Комунікативна культура юриста Залік
4. Професійна етика і культура юриста Залік
5. Історія вчень про державу і право Залік
6. Етика та естетика Залік
7. Правові засади спілкування з органами влади Залік
8. Виробнича переддипломна практика Залік 26.04.2017р.-08.06.2017р.

Захист 09.06.2017р.

9. Екологічне право Іспит 19.04.2017р.
10. Конституційне право зарубіжних країн Іспит 21.04.2017р.
11. Господарське право Іспит 20.04.2017р.
12. Діловодство Іспит 24.04.2017р.
13. Судочинство  в господарських судах Іспит 25.04.2017р.
14. Державні екзамени
15. Теорія держави і права Іспит 14.06.2017р.
16. Цивільне та сімейне право Іспит 12.06.2017р.
17. Кримінальне право Іспит 16.06.2017р.
18. Навчання до 14.04.2017р.

 

Спеціальність Комп’ютерні науки та інформаційні технології1

 

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Українська мова Залік
2. Українська література Залік
3. Світова література Залік
4. Всесвітня історія Залік
5. Історія України Залік
6. Математика Іспит 20.06.2017р.
7. Фізика Залік
8. Біологія Залік
9. Хімія Залік
10. Фізична культура Залік  
11. Географія Залік  
12. Захист Вітчизни Залік  
13. Іноземна мова Залік  
14. Навчання до  16.06.2017р.

 

Спеціальність Інженерія програмного забезпечення -1

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Українська мова Залік
2. Українська література Залік
3. Світова література Залік
4. Всесвітня історія Залік
5. Математика Іспит 22.06.2017р.
6. Фізика Залік
7. Біологія Залік
8. Хімія Залік
9. Фізична культура Залік  
10. Інформатика Залік  
11. Захист Вітчизни Залік  
12. Іноземна мова Залік  
13. Історія України Залік
14. Географія Залік  
15. Навчання до  16.06.2017р.

 

 

 

Спеціальність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність -1

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Українська мова Залік
2. Українська література Залік
3. Світова література Залік
4. Всесвітня історія Залік
5. Математика Іспит 23.06.2017р.
6. Фізика Залік
7. Біологія Залік
8. Хімія Залік
9. Інформатика Залік
10. Фізична культура Залік
11. Історія України (нормативна) Іспит 19.06.2017р.
12. Художня культура Залік
13. Захист Вітчизни Залік
14. Іноземна мова Залік
15. Історія України Залік
16. Навчання до  16.06.2017р.

 

 

Спеціальність Облік і оподаткування -1

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Українська мова Залік
2. Українська література Залік
3. Світова література Залік
4. Всесвітня історія Залік
5. Математика Іспит 19.06.2016р.
6. Фізика Залік
7. Біологія Залік
8. Хімія Залік
9. Інформатика Залік
10. Фізична культура Залік
11. Художня культура Залік
12. Історія України Залік
13. Історія України (нормативна) Іспит 21.06.2017р.
14. Захист Вітчизни Залік
15. Іноземна мова Залік
16. Навчання до  16.06.2017р.

 

 

Спеціальність Право -1

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Українська мова Залік
2. Українська література Залік
3. Світова література Залік
4. Всесвітня історія Залік
5. Математика Іспит 21.06.2017р.
6. Фізика Залік
7. Правознавство Залік
8. Біологія Залік
9. Хімія Залік
10. Інформатика Залік
11. Фізична культура Залік
12. Географія Залік
13. Технології Залік
14. Захист Вітчизни Залік
15. Іноземна мова Залік
16. Історія України Залік
17. Навчання до  16.06.2017р.

 

 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи                                                          Болюбаш Ю.Я.

 

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь