Спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік» (денна форма навчання)

Галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво»
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст
Кваліфікація – молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку
Термін навчання (денна форма навчання) на основі:
базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців.
 Реформування економічної системи України вимагає від сучасного фахівця з бухгалтерського обліку глибоких знань і умінь для здійснення системного аналізу результатів господарювання, організації планування та контролю фінансово-виробничої діяльності підприємства.  Обсяг професійних навичок та вмінь молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.03050901 “Бухгалтерський облік” передбачено освітньо-кваліфікаційною характеристикою, а зміст навчання визначено освітньо-професійною програмою.
Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку підготовлений для обліково-економічної роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності,  може працювати в органах фінансової системи, системах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, відділах місцевих державних адміністрацій, у бюджетних установах і організаціях, на підприємствах, керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних підрозділів на посадах завідувача каси, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, інспектора з інвентаризації, інспектора-ревізора, ревізора, а також на посадах, що підлягають заміщенню молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших переліків номенклатурних посад.

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь