Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р.

Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

____________________ Я.Є.Жулин

 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 2

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка
1. Фізична культура Залік
2. Екологія Залік
3. Іноземна мова Залік
4. Українська мова Залік
5. Українська література Залік
6. Технології Залік
 Нормативна частина
7. Вища математика Залік
8. Інформатика та комп’ютерна техніка Залік
9. Економіка підприємства Залік
10. Статистика Залік
11. Курсова робота з політичної економії Залік 05.01.2018р.
Загальноосвітня підготовка
12. Математика ДПА 10.01.2018р.
13. Географія ДПА 12.01.2018р.
Нормативна частина
14. Основи філософських знань Іспит 17.01.2018р.
15. Політична економія Іспит 15.01.2018р.
16. Навчання до 05.01.2018 року
17. Канікули з 16 січня 2018 року по 28 січня 2018 року
18. Навчання з  29 січня 2018 року

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування – 2

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка
1. Фізична культура Залік
2. Іноземна мова Залік
3. Українська мова Залік
4. Українська література Залік
5. Технології Залік
Нормативна частина
6. Вища математика Залік
7. Економіка підприємства Залік
8. Статистика Залік
9. Екологія Залік
10. Інформатика та комп’ютерна техніка Залік
11. Курсова робота з політичної економії Залік 22.12.2017р.
Загальноосвітня підготовка
12. Математика ДПА 25.12.2017р.
13. Географія ДПА 28.12.2017р.
Нормативна частина
14. Основи філософських знань Іспит 05.01.2018р.
15. Політична економія Іспит 03.01.2018р.
17. Навчання до 22.12.2017 року
18. Канікули з 06 січня 2018 року по 21січня 2018 року
19. Навчання з  22 січня 2018 року

 

Спеціальність 5.03050401 Економіка підприємства – 3

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Фізичне виховання Залік
2. Фінансовий облік Залік
3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Залік
4. Планування та організація діяльності підприємства Залік
5. Соціологія Залік
6. Податкова система Залік
7. ТІМС Залік
8. Українська мова за професійним спрямуванням Іспит 03.01.2018р.
9. Економіка і нормування праці Іспит 29.12.2017р.
10. Економічний аналіз Іспит 27.12.2017р.
11. Менеджмент Іспит 25.12.2017р.
12. Інформаційні системи і технології на  підприємстві Іспит 05.01.2018р.
13. Навчання до 22 грудня 2017 року
14. Канікули з 05 січня 2018 року по 21 січня 2018 року
15. Навчання з 22 січня 2018 року

 

 

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення – 2

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка
1. Фізична культура Залік
2. Українська мова Залік
3. Українська література Залік
4. Іноземна мова Залік
5. Технології
Нормативна частина
6. Екологія Залік
7. Основи програмування та алгоритмічні мови Залік
8. Математичний аналіз Залік
9. Фізика Залік
10. Архітектура комп’ютера Залік
11. Курсова робота з операційних систем Залік 22.12.2017р.
Загальноосвітня підготовка
12. Математика ДПА 05.01.2018р.
13 Інформатика ДПА 03.01.2018р.
Нормативна частина
14. Лінійна алгебра та аналітична геометрія Іспит 25.12.2017р.
15. Операційні системи Іспит 27.12.2017р.
16. Навчання до 22.12.2017р.
17. Канікули з 05 січня 2018 року по 21 січня 2018 року
18. Навчання з 22 січня 2018 року

 

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології – 2

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка
1. Фізична культура Залік
2. Українська мова Залік
3. Українська література Залік
4. Іноземна мова Залік
Нормативна частина
5. Вища математика Залік
6. Дискретна математика Залік
7. Алгоритмізація програмування Залік
8. Фізика Залік
9. Операційні системи Залік
Загальноосвітня підготовка
10. Математика ДПА 27.12.2017р.
11. Інформатика ДПА 04.01.2018р.
Нормативна частина
12. Теорія алгоритмів Іспит 29.12.2017р.
13. Навчання до 22.12.2017р.
14. Канікули з 05 січня 2018 року по 21 січня 2018 року
15. Навчання з 22 січня 2018 року

 

Спеціальність5.05010101Обслуговування програмних систем і комплексів – 3

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка
1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Залік
2. Фізичне виховання Залік
3. Об’єктно – орієнтоване програмування Залік
4. Електротехніка та основи електроніки Залік
5. ІЗВП Залік
6. Програмне забезпечення інформаційних операцій Залік
7. Системне програмне забезпечення Залік
8. Математичні методи дослідження операцій Іспит 29.12.2017р.
9. Історія України Іспит 25.12.2017р.
10. Українська мова (за професійним спрямуванням) Іспит 02.01.2018р.
11. Основи філософських знань Іспит 04.01.2018р.
12. Вища математика Іспит 27.12.2017р.
13. Навчання до 22.12.2017р.
14. Канікули з 05 січня 2018 року по 21 січня 2018 року
15. Навчання з 22 січня 2018 року

 

 

Спеціальність5.05010301  Розробка програмного забезпечення – 3 

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням Залік
2. Фізичне виховання Залік
3. Диференціальні рівняння Залік
4. Об’єктно-орієнтоване програмування Залік
5. Бази даних Залік
6. Алгоритми та структура даних Залік
7. Чисельні методи Іспит 02.01.2018р.
8. Українська мова за професійним спрямуванням Іспит 27.12.2017р.
9. Основи філософських знань Іспит 25.12.2017р.
10. Математичний аналіз Іспит 04.01.2018р.
11. Дискретна математика Іспит 29.12.2017р.
12. Навчання до 22.12.2017р.
13. Канікули з 05 січня 2018 року по 21 січня 2018 року
14. Навчання з 22 січня 2018 року

 

 

Спеціальність5.05010301 Розробка програмного забезпечення – 4 

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Соціологія Залік
2. Інженерна та комп’ютерна графіка Залік
3. Системи керування баз даних Залік
4. Фізичне виховання Залік
5. Основи менеджменту та маркетингу Залік
6. Курсова робота з ІЗВП Залік 29.12.2017р.
7. Навчальна виробничо – технологічна практика Залік 01.12.2017р.-05.01.2018р.

Захист 10.01.2018р.

8. ІЗВП Іспит 20.11.2017р.
9. Іноземна  мова (за професійним спрямуванням) Іспит 27.11.2017р.
10. Основи програмної інженерії Іспит 22.11.2017р.
11. Конструювання програмного забезпечення Іспит 24.11.2017р.
12. Організація комп’ютерних мереж Іспит 30.11.2017р.
13. Навчання до 17.11.2017р.
14. Канікули з 11 січня 2018 року по 21 січня 2018 року
15. Навчання з 22 січня 2018 року

 

Спеціальність Обслуговування програмних систем і комплексів – 4

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка
1. Чинники успішного працевлаштування за фахом Залік
2. Фізичне виховання Залік
3. Іноземна мова Залік
4. Комп’ютерні мережі Залік
5. Адміністрування програмних систем та комплексів Залік
6. Курсова робота з адміністрування програмних систем і комплексів Залік 29.12.2017р.
7. Технологічна практика Залік 01.12.17-28.12.17

Захист 29.12.2017р.

8. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Іспит 30.11.2017р.
9. Організація баз даних та знань Іспит 20.11.2017р.
10. Розробка клієнт-серверних застосувань Іспит 24.11.2017р.
11. Технології створення програмних продуктів Іспит 27.11.2017р.
12. Тестування програмних систем і комплексів Іспит 22.11.2017р.
13. Навчання до 17.11.2017р.
14. Канікули з 01 січня 2018 року по 21 січня 2018 року
15. Навчання з 22 січня 2018 року

 

 

Спеціальність 081 Право – 2 

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка
1. Фізична культура Залік
2. Українська мова Залік
3. Українська література Залік
4. Іноземна мова Залік
Нормативна частина
5. Соціологія Залік
6. Документознавство Залік
7. Теорія держави і права України Залік
8. Юридична деонтологія Залік
9. Кримінальне право Залік
10. Екологія
11. Навчальна практика з правового діловодства Залік 04.01.18-11.01.2018р

Захист 12.01.2018р.

Загальноосвітня підготовка
12. Математика ДПА 29.12.2017р.
13. Історія України ДПА 02.01.2018р.
Нормативна частина
14. Основи філософських знань Іспит 27.12.2017р.
15. Логіка Іспит 25.12.2017р.
16. Основи римського цивільного права Іспит 04.01.2018р.
17. Навчання до 22.12.2017р.
18. Канікули з 13 січня 2018 року по 21 січня 2018 року
19. Навчання з 22 січня 2018 року

 

Спеціальність 5.03040101 Правознавство – 3 

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Цивільне та сімейне право Залік
2. Трудове право Залік
3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Залік
4. Фізичне виховання Залік
5.  Українська мова (за професійним спрямуванням) Іспит 29.12.2017р.
6. Організація судових і правоохоронних органів Іспит 27.12.2017р.
7. Кримінальний процес Іспит 02.01.2018р.
8. Історія держави і права зарубіжних країн Іспит 04.01.2018р.
9. Конституційне право України Іспит 25.12.2017р.
10. Навчання до 22.12.2017р.
11. Канікули з 05 січня 2018 року по 14 січня 2018 року
12. Навчання з 15  січня 2018 року

 

Спеціальність5.03040101 Правознавство – 4 

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Комп’ютерні технології в юридичній діяльності Залік
2. Історія української політико – правової думки Залік
3. Екологічне право Залік
4. Чинники успішного працевлаштування за фахом Залік
5. Діловодство Залік
6. Міжнародне право Залік
7. Господарське право Залік
8. Конфліктологія Залік
9. Курсова робота з цивільного та сімейного права Залік 04.01.2018р.
10. Навчальна практика з господарсько – правових дисциплін Залік 25.12.17-29.12.17

Захист

02.01.2018р.

11. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні Іспит 03.01.2018р.
12. Цивільне та сімейне право Іспит 10.01.2018р.
13. Фінансове право Іспит 12.01.2018р.
14. Аграрне право Іспит 05.01.2018р.
15. Навчання до 22.12.2017р.
16. Канікули з 13  січня 2018 року по 21 січня 2018 року
17. Навчання з 22 січня 2018 року

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології1

 

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Українська мова Залік
2. Українська література Залік
3. Зарубіжна  література Залік
4. Всесвітня історія Залік
5. Математика Залік
6. Фізика Залік
7. Біологія Залік
8. Хімія Залік
9. Фізична культура Залік  
10.  Правознавство Залік  
11. Захист Вітчизни Залік  
12. Іноземна мова Залік  
13. Астрономія Залік  
14. Художня культура Іспит 29.12.2017р.
15. Навчання до  28.12.2017р.
16. Канікули з 01 січня 2018 року по 21 січня 2018 року
17. Навчання з 22 січня 2018  року

 

 

 

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення -1

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Українська мова Залік
2. Українська література Залік
3. Зарубіжна  література Залік
4. Всесвітня історія Залік
5. Математика Залік
6. Фізика Залік
7. Біологія Залік
8. Хімія Залік
9. Фізична культура Залік  
10.  Правознавство Залік  
11. Захист Вітчизни Залік  
12. Іноземна мова Залік  
13. Історія України Залік
14. Астрономія Залік  
15. Навчання до  29.12.2017р.
16. Канікули з 01 січня 2018 року по 21 січня 2018 року
17. Навчання з 22 січня 2018  року

 

 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність -1

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Українська мова Залік
2. Українська література Залік
3. Зарубіжна література Залік
4. Всесвітня історія Залік
5. Математика Залік
6. Фізика Залік
7. Біологія Залік
8. Хімія Залік
9. Інформатика Залік
10. Фізична культура Залік
11. Астрономія Залік
12. Правознавство Залік
13. Захист Вітчизни Залік
14. Іноземна мова Залік
15. Навчання до  29.12.2017р.
16. Канікули з 01 січня 2018 року по 21 січня 2018 року
17. Навчання з 22 січня 2018 року

 

 

Спеціальність 081 Право -1

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Українська мова Залік
2. Українська література Залік
3. Зарубіжна література Залік
4. Всесвітня історія Залік
5. Математика Залік
6. Фізика Залік
7. Біологія Залік
8. Хімія Залік
9. Інформатика Залік
10. Фізична культура Залік
11. Художня культура Залік
12. Астрономія Залік
13. Захист Вітчизни Залік
14. Іноземна мова Залік
15. Навчання до  29.12.2017р.
16. Канікули з 01 січня 2018року по 21 січня 2018 року
17. Навчання з 22 січня 2018 року

 

 

Заступник директора з навчальної роботи                                                          Болюбаш Ю.Я.

 

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь