Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р.

Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

____________________ Я.Є.Жулин

 

 

Спеціальність Економіка підприємства – 2

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка

1.

Фізична культура

Залік

2.

Екологія

Залік

3.

Іноземна мова

Залік

4.

Українська мова

Залік

5.

Українська література

Залік

6.

Технології

Залік

 Нормативна частина

7.

Вища математика

Залік

8.

Інформатика та комп’ютерна техніка

Залік

9.

Економіка підприємства

Залік

10.

Статистика

Залік

11.

Курсова робота з політичної економії

Залік

03.01.2017р.

Загальноосвітня підготовка

12.

Математика

ДПА

10.01.2017р.

13.

Географія

ДПА

12.01.2017р.

Нормативна частина

14.

Основи філософських знань

Іспит

18.01.2017р.

15.

Політична економія

Іспит

16.01.2017р.

16.

Навчання до 06.01.2017 року

17.

Канікули з 19 січня 2017 року по 29 січня 2017 року

18.

Навчання з  30 січня 2017 року

 

 

 

Спеціальність Економіка підприємства – 3

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Фізичне виховання

Залік

2.

Фінансовий облік

Залік

3.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Залік

4.

Планування та організація діяльності підприємства

Залік

5.

Соціологія

Залік

6.

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Залік

7.

Податкова система

Залік

8.

Українська мова за професійним спрямуванням

Іспит

28.12.2016р.

9.

Економіка і нормування праці

Іспит

26.12.2016р.

10.

Економічний аналіз

Іспит

30.12.2016р.

11.

Менеджмент

Іспит

03.01.2017р.

12.

Охорона праці  в галузі

Іспит

23.12.2015р.

13.

Навчання до 23 грудня 2016 року

14.

Канікули з 04 січня 2017 року по 15 січня 2017 року

15.

Навчання з 16 січня 2017 року

 

 

 

 

Спеціальність Бухгалтерський облік – 3

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Фізичне виховання

Залік

2.

Інформаційні системи і технології в обліку

Залік

3.

Фінансовий облік

Залік

4.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Залік

5.

Контроль і ревізія

Залік

6.

Курсова робота з обліку і звітності в бюджетних установах

Залік

02.12.2016р.

7.

Українська мова за професійним спрямуванням

Іспит

05.12.2016р.

8.

Облік і звітність в бюджетних установах

Іспит

07.12.2016р.

9.

Економічний аналіз

Іспит

15.12.2016р.

10.

Податкова система

Іспит

09.12.2016р.

11.

Мікроекономіка

Іспит

12.12.2016р.

12.

Комп’ютерна практика

Залік

19.12.-30.12.2016р.

Захист 30.12.2016р.

13.

Навчання до 02.12.2016р.

14.

Канікули з 04 січня 2017 року по 15 січня 2017 року

15.

Навчання з 16 січня 2017 року

 

 

 

 

 

Спеціальність Комерційна діяльність – 3

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Фізичне виховання

Залік

2.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Залік

3.

Комунікаційна діяльність

Залік

4.

Психологія

Залік

5.

Безпека життєдіяльності

Залік

6.

Планування та організація підприємницької діяльності

Залік

7.

Макроекономіка

Залік

8.

Курсова робота з ціноутворення

Залік

30.12.2016р.

9.

Українська мова за професійним спрямуванням

Іспит

03.01.2017р.

10.

Ціноутворення

Іспит

26.12.2016р.

11.

ТІМС

Іспит

28.12.2016р.

12.

Навчальна комп’ютерна практика

Залік

29.12.-14.01.2016р.

Захист 15.01.2016р.

13.

Навчання до 23 грудня 2016 року

14.

Канікули з 19 січня  2017 року по 29 січня 2017 року

15.

Навчання з 30 січня 2017 року

 

 

 

 

Спеціальність Розробка програмного забезпечення – 2

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка

1.

Фізична культура

Залік

2.

Українська мова

Залік

3.

Українська література

Залік

4.

Іноземна мова

Залік

Нормативна частина

5.

Екологія

Залік

6.

Основи програмування та алгоритмічні мови

Залік

7.

Математичний аналіз

Залік

8.

Фізика

Залік

9.

Архітектура комп’ютера

Залік

10.

Курсова робота з операційних систем

Залік

23.12.2016р.

Загальноосвітня підготовка

11.

Математика

ДПА

03.01.2017р.

12.

Інформатика

ДПА

05.01.2017р.

Нормативна частина

13.

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Іспит

28.12.2016р.

14.

Операційні системи

Іспит

26.12.2016р.

15.

Офісне програмне забезпечення

Іспит

30.12.2016р.

16.

Навчання до 23.12.2016р.

17.

Канікули з 07 січня 2017 року по 22 січня 2017 року

18.

Навчання з 23 січня 2017 року

 

 

 

 

 

Спеціальність Обслуговування програмних систем і комплексів – 2

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка

1.

Фізична культура

Залік

2.

Українська мова

Залік

3.

Українська література

Залік

4.

Іноземна мова

Залік

Нормативна частина

5.

Вища математика

Залік

6.

Дискретна математика

Залік

7.

Алгоритмізація програмування

Залік

8.

Фізика

Залік

9.

Операційні системи

Залік

Загальноосвітня підготовка

10.

Математика

ДПА

28.12.2016р.

11.

Інформатика

ДПА

30.12.2016р.

Нормативна частина

12.

Теорія алгоритмів

Іспит

26.12.2016р.

13.

Навчання до 23.12.2016р.

14.

Канікули з 04 січня 2017 року по 15 січня 2017 року

15.

Навчання з 16 січня 2017 року

 

 

 

 

 

 

Спеціальність Обслуговування програмних систем і комплексів – 3

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка

1.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Залік

2.

Фізичне виховання

Залік

3.

Об’єктно – орієнтоване програмування

Залік

4.

Електротехніка та основи електроніки

Залік

5.

Політологія

Залік

6.

Проблемно – орієтоване програмування

Залік

7.

Системне програмування

Залік

8.

Математичні методи дослідження операцій

Залік

9.

Історія України

Іспит

26.12.2016р.

10.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іспит

05.01.2017р.

11.

Основи філософських знань

Іспит

03.01.2017р.

12.

Вища математика

Іспит

28.12.2016р.

13.

Навчання до 23.12.2016р.

14.

Канікули з 06 січня 2017 року по 15січня 2017 року

15.

Навчання з 16 січня 2017 року

 

 

 

 

Спеціальність  Розробка програмного забезпечення – 3 

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Залік

2.

Фізичне виховання

Залік

3.

Диференціальні рівняння

Залік

4.

Об’єктно-орієнтоване програмування

Залік

5.

Бази даних

Залік

6.

Алгоритми та структура даних

Залік

7.

Чисельні методи

Іспит

28.12.2016р.

8.

Українська мова за професійним спрямуванням

Іспит

30.12.2016р.

9.

Основи філософських знань

Іспит

05.01.2017р.

10.

Математичний аналіз

Іспит

26.12.2016р.

11.

Дискретна математика

Іспит

03.01.2017р.

12.

Навчання до 23.12.2016р.

13.

Канікули з 07 січня 2017 року по 22 січня 2017 року

14.

Навчання з 23 січня 2017 року

 

 

 

 

 

 

Спеціальність Розробка програмного забезпечення – 4 

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Соціологія

Залік

2.

Інженерна та комп’ютерна графіка

Залік

3.

Системи керування баз даних

Залік

4.

Фізичне виховання

Залік

5.

Основи менеджменту та маркетингу

Залік

6.

Курсова робота з ІЗВП

Залік

03.01.2017р.

7.

Навчальна виробничо – технологічна практика

Залік

Захист 06.01.2017р.

8.

ІЗВП

Іспит

21.11.2016р.

9.

Іноземна  мова (за професійним спрямуванням)

Іспит

28.11.2016р.

10.

Основи програмної інженерії

Іспит

23.11.2016р.

11.

Конструювання програмного забезпечення

Іспит

25.11.2016р.

12.

Організація комп’ютерних мереж

Іспит

30.11.2016р.

13.

Навчання до 18.11.2016р.

14.

Канікули з 07 січня 2017 року по 22 січня 2017 року

15.

Навчання з 23 січня 2017року

 

 

 

 

 

Спеціальність Правознавство – 2 

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка

1.

Фізична культура

Залік

2.

Українська мова

Залік

3.

Українська література

Залік

4.

Іноземна мова

Залік

Нормативна частина

5.

Соціологія

Залік

6.

Документознавство

Залік

7.

Теорія держави і права України

Залік

8.

Юридична деонтологія

Залік

9.

Кримінальне право

Залік

10.

Навчальна практика з правового діловодства

Залік

05.01.-12.01.2017р

Захист 13.01.2017р.

Загальноосвітня підготовка

11.

Математика

ДПА

26.12.2016р.

12.

Історія України

ДПА

28.12.2016р.

Нормативна частина

13.

Основи філософських знань

Іспит

05.01.2017р.

14.

Логіка

Іспит

30.12.2016р.

15.

Основи римського цивільного права

Іспит

03.01.2017р.

16.

Навчання до 23.12.2016р.

17.

Канікули з 14 січня 2017 року по 22 січня 2017 року

18.

Навчання з 23  січня 2017 року

 

 

 

 

 

Спеціальність  Правознавство – 3 

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Цивільне та сімейне право

Залік

2.

Трудове право

Залік

3.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Залік

4.

Фізичне виховання

Залік

5.

 Ділова українська мова (за професійним спрямуванням)

Іспит

26.12.2016р.

6.

Організація судових і правоохоронних органів

Іспит

28.12.2016р.

7.

Кримінальний процес

Іспит

03.01.2017р.

8.

Історія держави і права зарубіжних країн

Іспит

05.01.2017р.

9.

Конституційне право України

Іспит

30.12.2016р.

10.

Навчання до 23.12.2016р.

11.

Канікули з 06 січня 2017 року по 15 січня 2017 року

12.

Навчання з 16  січня 2017 року

 

 

 

 

 

Спеціальність Правознавство – 4 

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Комп’ютерні технології в юридичній діяльності

Залік

2.

Екологічне право

Залік

3.

Діловодство

Залік

4.

Міжнародне право

Залік

5.

Господарське право

Залік

6.

Конфліктологія

Залік

7.

Курсова робота з цивільного та сімейного права

Залік

23.12.2016р.

8.

Навчальна практика з господарсько – правових дисциплін

Залік

26.12.16-30.12.16

Захист

30.12.2016р.

9.

Державне будівництво і місцеве самоврядування

Іспит

12.01.2017р.

10.

Цивільне та сімейне право

Іспит

03.01.2017р.

11.

Фінансове право

Іспит

05.01.2017р.

12.

Аграрне право

Іспит

10.01.2017р.

13.

Охорона праці в галузі

Іспит

23.12.2016р.

14.

Навчання до 23.12.2016р.

15.

Канікули з 13  січня 2017 року по 22 січня 2017 року

16.

Навчання з 23 січня 2017 року

 

 

 

 

 

Спеціальність Обслуговування програмних систем і комплексів – 4

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка

1.

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Залік

2.

Тестування програмних систем і комплексів

Залік

3.

Фізичне виховання

Залік

4.

Іноземна мова

Залік

5.

Комп’ютерні мережі

Залік

6.

Адміністрування програмних систем та комплексів

Залік

7.

Курсова робота з адміністрування програмних систем і комплексів

Залік

23.12.2016р.

8.

Технологічна практика

Залік

05.12.16-30.12.16

Захист 30.12.2016р.

9.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Іспит

21.11.2016р.

10.

Організація баз даних та знань

Іспит

23.11.2016р.

11.

Розробка клієнт-серверних застосувань

Іспит

25.11.2016р.

12.

Технології створення програмних продуктів

Іспит

28.11.2016р.

13.

Охорона праці в галузі

Іспит

30.11.2016р.

14.

Навчання до 18.11.2016р.

15.

Канікули з 04 січня 2017 року по 15 січня 2017 року

16.

Навчання з 16 січня 2017 року

 

 

 

 

Спеціальність Комп’ютерні науки та інформаційні технології1

 

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Українська мова

Залік

2.

Українська література

Залік

3.

Світова література

Залік

4.

Всесвітня історія

Залік

5.

Математика

Залік

6.

Фізика

Залік

7.

Біологія

Залік

8.

Хімія

Залік

9.

Фізична культура

Залік

 

10.

 Правознавство

Залік

 

11.

Захист Вітчизни

Залік

 

12.

Іноземна мова

Залік

 

13.

Астрономія

Залік

 

14.

Художня культура

Іспит

03.01.2017р.

15.

Навчання до  30.12.2016р.

16.

Канікули з 04 січня 2017 року по 15 січня 2017 року

17.

Навчання з 16 січня 2017  року

 

 

 

 

 

Спеціальність Інженерія програмного забезпечення -1

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Українська мова

Залік

2.

Українська література

Залік

3.

Світова література

Залік

4.

Всесвітня історія

Залік

5.

Математика

Залік

6.

Фізика

Залік

7.

Біологія

Залік

8.

Хімія

Залік

9.

Фізична культура

Залік

 

10.

 Правознавство

Залік

 

11.

Захист Вітчизни

Залік

 

12.

Іноземна мова

Залік

 

13.

Історія України

Залік

14.

Астрономія

Залік

 

15.

Навчання до  30.12.2016р.

16.

Канікули з 01 січня 2017 року по 15 січня 2017 року

17.

Навчання з 16 січня 2017  року

 

 

 

 

 

 

Спеціальність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність -1

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Українська мова

Залік

2.

Українська література

Залік

3.

Світова література

Залік

4.

Всесвітня історія

Залік

5.

Математика

Залік

6.

Фізика

Залік

7.

Біологія

Залік

8.

Хімія

Залік

9.

Інформатика

Залік

10.

Фізична культура

Залік

11.

Астрономія

Залік

12.

Правознавство

Залік

13.

Захист Вітчизни

Залік

14.

Іноземна мова

Залік

15.

Навчання до  30.12.2016р.

16.

Канікули з 01 січня 2017 року по 15 січня 2017 року

17.

Навчання з 16 січня 2017  року

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальність Облік і оподаткування -1

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Українська мова

Залік

2.

Українська література

Залік

3.

Світова література

Залік

4.

Всесвітня історія

Залік

5.

Математика

Залік

6.

Фізика

Залік

7.

Біологія

Залік

8.

Хімія

Залік

9.

Інформатика

Залік

10.

Фізична культура

Залік

11.

Художня культура

Залік

12.

Правознавство

Залік

13.

Астрономія

Залік

14.

Захист Вітчизни

Залік

15.

Іноземна мова

Залік

16.

Навчання до  30.12.2016р.

17.

Канікули з 01 січня 2017 року по 15 січня 2017 року

18.

Навчання з 16 січня 2017  року

 

 

 

 

 

Спеціальність Право -1

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Українська мова

Залік

2.

Українська література

Залік

3.

Світова література

Залік

4.

Всесвітня історія

Залік

5.

Математика

Залік

6.

Фізика

Залік

7.

Біологія

Залік

8.

Хімія

Залік

9.

Інформатика

Залік

10.

Фізична культура

Залік

11.

Художня культура

Залік

12.

Астрономія

Залік

13.

Захист Вітчизни

Залік

14.

Іноземна мова

Залік

15.

Навчання до  30.12.2016р.

16.

Канікули з 01 січня 2017 року по 15 січня 2017 року

17.

Навчання з 16 січня 2017  року

 

Заступник директора з навчальної роботи                                                          Болюбаш Ю.Я.

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь