Розклад літньої заліково-екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р.

Розклад літньої заліково-екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

____________________ Я.Є.Жулин  

 

 

Спеціальність Економіка підприємства – 2

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка

1.

Фізична культура

Залік

 

2.

Іноземна мова

Залік

 

3.

Українська мова

Залік

 

4.

Українська література

Залік

 

5.

Людина і світ

Залік

 

Нормативна частина

6.

Безпека життєдіяльності

Залік

 

7.

Фінанси

Залік

 

8.

Бухгалтерський облік

Залік

 

9.

Маркетинг

Залік

 

10.

Курсова робота з економіки підприємства

Залік

04.05.2016р.

Загальноосвітня підготовка

11.

Українська мова

ДПА

16.05.2016р.

Нормативна частина

12.

Вища математика

Іспит

05.05.2016р.

13.

Інформатика і КТ

Іспит

10.05.2016р.

14.

Економіка підприємства

Іспит

13.05.2016р.

15.

Макроекономіка

Іспит

06.05.2016р.

16.

Виробнича економічна навчальна практика

Залік

Захист 29.06.16р.

17.

Навчання до 29.04.2016 року

 

 

 

 

 

Спеціальність Бухгалтерський облік – 2

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка

1.

Фізична культура

Залік

 

2.

Іноземна мова

Залік

 

3.

Українська мова

Залік

 

4.

Українська література

Залік

 

5.

Людина і світ

Залік

 

Нормативна частина

6.

Фінансовий облік

Залік

 

7.

Безпека життєдіяльності

Залік

 

8.

Статистика

Залік

 

9.

Політологія

Залік

 

10.

Бухгалтерський облік

Залік

 

Загальноосвітня підготовка

11.

Українська мова

ДПА

03.06.2016р.

Нормативна частина

12.

Вища математика

Іспит

30.05.2016р.

13.

Інформатика і КТ

Іспит

01.06.2016р.

14.

Економіка підприємства

Іспит

06.06.2016р.

15.

ТІМС

Іспит

08.06.2016р.

16.

Макроекономіка

Іспит

10.06.2016р.

17.

Навчальна документальна практика

Залік

Захист 30.06.2016р.

18.

Навчання до 27.05.2016 року

     

 

 

 

 

 

Спеціальність Комерційна діяльність – 2

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка

1.

Людина і світ

Залік

 

2.

Фізична культура

Залік

 

3.

Іноземна мова

Залік

 

4.

Українська література

Залік

 

Нормативна частина

5.

Екологія

 

 

6.

Фінанси підприємства

Залік

 

7.

Статистика

Залік

 

8.

Бухгалтерський облік

Залік

 

9.

Курсова робота з комерційної діяльності

Залік

16.05.2016р.

Загальноосвітня підготовка

10.

Українська  мова

ДПА

23.05.2016р.

 

 

 

 

Нормативна частина

11.

Історія України

Іспит

18.05.2016р.

12.

Вища математика

Іспит

20.05.2016р.

13.

Комерційна діяльність

Іспит

27.05.2016р.

14.

Економіка підприємства

Іспит

25.05.2016р.

15.

Навчальна документальна практика

Залік

Захист 13.05.2016р.

16.

Навчання до 13.05.2016 року


Спеціальність Економіка підприємства – 3

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Політологія

Залік

 

2.

Фінанси підприємства

Залік

 

3.

Фізичне виховання

Залік

 

4.

Курсова робота ПОПД

Залік

18.04.2016р.

5.

Виробнича професійна переддипломна практика

Залік

Захист  03.06.16р.

6.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Іспит

20.04.2016р.

7.

Планування та організація підприємницької діяльності

Іспит

21.04.2016р.

8.

Фінансовий облік

Іспит

13.04.2016р.

9.

Інформаційні системи і технології на підприємстві

Іспит

15.04.2016р.

10.

Управління витратами

Іспит

22.04.2016р.

11.

ДКК

Іспит

07.06.2016року

12.

Навчання до 08.04.2016 року

 

Спеціальність Бухгалтерський облік – 3

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Фінанси

Залік

 

2.

Казначейська справа

Залік

 

3.

Фінанси підприємства

Залік

 

4.

Фізичне виховання

Залік

 

5.

Гроші та кредит

Залік

 

6.

Курсова робота з фінансового обліку

Залік

25.05.2016р.

7.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Іспит

21.04.2016р.

8.

Фінансовий облік

Іспит

25.05.2016р.

9.

Інформаційні системи і технології в обліку

Іспит

27.04.2016р.

10.

Контроль і ревізія

Іспит

29.04.2016р.

11.

  Переддипломна практика

Залік

Захист 10.06.16р.

12.

ДКК

Іспит

13.06.2016 року

13.

Навчання до 20.04.2016 року

 


Спеціальність Комерційна діяльність – 3

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Реклама та стимулювання продажу

Залік

 

2.

Гроші та кредит

Залік

 

3.

Фізичне виховання

Залік

 

4.

Інфраструктура товарного ринку

Залік

 

5.

Маркетинг

Залік

 

6.

Планування та організація підприємницької діяльності

Залік

 

7.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Іспит

21.04.2016р.

8.

Фінансовий облік

Іспит

25.04.2016р.

9.

Ринкові дослідження

Іспит

18.04.2016р.

10.

Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності

Іспит

22.04.2016р.

11.

Курсова робота з ПОПД

Залік

20.04.2016р.

12.

 Переддипломна практика

Залік

Захист 07.06.2016р.

13.

ДКК

Іспит

08.06.2016 року

14.

Навчання до 17.04.2015року

 

Спеціальність Розробка програмного забезпечення – 2

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка

1.

Фізична культура

Залік

 

2.

Українська література

Залік

 

3.

Іноземна мова

Залік

 

4.

Людина і світ

 

 

Нормативна частина

5.

Безпека життєдіяльності

Залік

 

6.

Дискретна математика

Залік

 

7.

Комп’ютерна схемотехніка

Залік

 

8.

Економічна теорія

Залік

 

9.

Математичний аналіз

Залік

 

10.

Навчальна практика № 1 з основ програмування та алгоритмічних  мов

Залік

Захист 29.06.16р.

Загальноосвітня підготовка

11.

Українська мова

ДПА

18.05.16р.

12.

Історія України (нормативна)

Іспит

16.05.2016р.

13.

Фізика

Іспит

20.05.2016р.

14.

Основи програмування та алгоритмічні мови

Іспит

23.05.2016р.

15.

Архітектура комп’ютера

Іспит

17.05.2016р.

16.

Офісне програмне забезпечення

Іспит

13.05.2016р.

17.

Навчання до 13.05.2016р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Спеціальність Обслуговування програмних систем і комплексів – 2

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка

1.

Фізична культура

Залік

 

2.

Українська література

Залік

 

3.

Іноземна мова

Залік

 

4.

Людина і світ

Залік

 

Нормативна частина

5.

Вища математика

Залік

 

6.

Економічна теорія

Залік

 

7.

Основи екології

Залік

 

8.

Комп’ютерна схемотехніка та організація комп’ютера

Залік

 

9.

Курсова робота з операційних систем

Залік

16.05.2016р.

10.

Навчальна практика № 1

Залік

Захист 29.06.16р.

Загальноосвітня підготовка

11.

Українська мова

ДПА

20.05.2016р.

Нормативна частина

12.

Алгоритмізація та програмування

Іспит

23.05.2016р.

13.

Фізика

Іспит

18.05.2016р.

14.

Дискретна математика

Іспит

17.05.2016р.

15.

Операційні системи

Іспит

16.05.2016р.

16.

Навчання до 13.05.2016року

 

Спеціальність  Розробка програмного забезпечення – 3 

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Програмування мовою Асемблер

Залік

 

2.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Залік

 

3.

Фізичне виховання

Залік

 

4.

Організація комп’ютерних мереж

Залік

 

5.

Конструювання програмного забезпечення

Залік

 

6.

Основи програмної інженерії

Залік

 

7.

Курсова робота з баз даних

Залік

16.05.2016р.

8.

Навчальна практика № 2 з з об’єктно – орієнтованого програмування

Залік

Захист 29.06.2016р.

9.

ТІМС

Іспит

16.05.2016р.

10.

Об’єктно – орієнтоване програмування

Іспит

18.05.2016р.

11.

Алгоритми та структура даних

Іспит

20.05.2016р.

12.

Бази даних

Іспит

23.05.2016р.

13.

Розробка веб – застосувань

Іспит

19.05.2016р.

14.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іспит

13.05.2016р.

15.

Навчання до 16.05.2016 року

Спеціальність Обслуговування програмних систем і комплексів – 3

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка

1.

Соціологія

Залік

 

2.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Залік

 

3.

Фізичне виховання

Залік

 

4.

Чисельні методи

Залік

 

5.

Організація баз даних та знань

Залік

 

6.

Комп’ютерна графіка

Залік

 

7.

Курсова робота з об’єктно – орієнтованого програмування

Залік

18.05.2016р.

8.

Навчальна практика № 2

Залік

30.06.2016р.

9.

ТІМС

Іспит

13.06.2016р.

10.

Об’єктно – орієнтовне програмування

Іспит

24.06.2016р.

11.

Електротехніка та основи електроніки

Іспит

16.05.2016р.

12.

Проблемно – орієнтовне програмування

Іспит

16.06.2016р.

13.

Системне програмування

Іспит

21.06.2016р.

14.

Навчання до 13.05.2016р.

 

 

 

 

Спеціальність Розробка програмного забезпечення – 4 

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Людинно – машинний інтерфейс

Залік

 

2.

Проектний практикум

Залік

 

3.

Веб – дизайн

Залік

 

4.

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Залік

 

5.

Математичні методи дослідження операцій

Іспит

07.04.2015р.

6.

Виробнича переддипломна практика

Залік

Захист  25.05.2016р.

7.

Охорона праці

Іспит

11.04.2016р.

8.

Фізика

Іспит

13.04.2016р.

9.

Охорона праці в галузі

Іспит

18.04.2016р.

10.

Інженерна та комп’ютерна графіка

Іспит

15.04.2016р.

11.

Захист дипломного проекту

ДКК

15.06.2016р.

І підгрупа, 16.06.2016р.

ІІ підгрупа

12.

Навчання  до 08.04.2016р.

 

Спеціальність Правознавство – 2 

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка

1.

Фізична культура

Залік

 

2.

Українська література

Залік

 

3.

Іноземна мова

Залік

 

4.

Людина і світ

Залік

 

Нормативна частина

5.

Автоматизація діловодства

Залік

 

6.

Екологія

Залік

 

7.

Безпека життєдіяльності

Залік

 

8.

Курсова робота  з теорії держави і права

Залік

13.06.2016р.

9.

Навчальна практика  з автоматизації діловодства

Залік

Захист 17.06.16р.

Загальноосвітня підготовка

10.

Українська  мова

ДПА

20.06.2016р.

11.

Економічна теорія

Іспит

24.06.2016р.

12.

Теорія держави і права

Іспит

10.06.2016р.

13.

Історія держави і права України

Іспит

21.06.2016р.

14.

Кримінальне право

Іспит

29.06.2016р.

15.

Історія України

Іспит

30.06.2016р.

16.

Навчання до 10.06.2016р.

 

Спеціальність  Правознавство – 3 

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Фізичне виховання

Залік

 

2.

Основи інформатики та КТ

Залік

 

3.

Політологія

Залік

 

4.

Цивільне та сімейне право

Залік

 

5.

Навчальна практика з комп’ютеризації

Залік

Захист 24.06.2016р.

6.

Курсова робота з трудового права

Залік

10.06.2016р.

7.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Іспит

10.06.2016р.

8.

Адміністративне право

Іспит

06.06.2016р.

9.

Трудове право

Іспит

30.06.2016р.

10.

Цивільний процес

Іспит

03.06.2016р.

11.

Конституційний процес

Іспит

09.06.2016р.

12.

Основи охорони праці

Іспит

13.06.2016р.

13.

Навчання до 03.06.2016р.

 

Спеціальність Правознавство – 4 

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Міжнародне право

Іспит

19.04.2016р.

2.

Основи теорії міжнародних відносин

Залік

 

3.

Комунікативна культура юриста

Залік

 

4.

Професійна етика і культура юриста

Залік

 

5.

Історія вчень про державу і право

Залік

 

6.

Етика та естетика

Залік

 

7.

Правові засади спілкування з органами влади

Залік

 

8.

Виробнича переддипломна практика

Залік

Захист 10.06.2016р.

9.

Екологічне право

Іспит

25.04.2016р.

10.

Конституційне право зарубіжних країн

Іспит

18.04.2016р.

11.

Господарське право

Іспит

22.04.2016р.

12.

Діловодство 

Іспит

15.04.2016р.

13.

Судочинст во  в господарських судах

Іспит

20.04.2016р.

14.

Державні екзамени

 

 

15.

Теорія держави і права

Іспит

13.06.2016р.,14.06.2016р.

16.

Цивільне та сімейне право

Іспит

16.06.2016р.,17.06.2016р.

17.

Кримінальне право

Іспит

20.06.2016р.,21.06.2016р.

18.

Навчання до 14.04.2016р.

 

 

Спеціальність Економіка підприємства – 1

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Українська мова

Залік

 

2.

Українська література

Залік

 

3.

Світова література

Залік

 

4.

Всесвітня історія

Залік

 

5.

Математика

Іспит

24.06.2016р.

6.

Фізика

Залік

 

7.

Біологія

Залік

 

8.

Хімія

Залік

 

9.

Інформатика

Залік

 

10.

Фізична культура

Залік

 

11.

Історія України

Залік

 

12.

Захист Вітчизни

Залік

 

13.

Іноземна мова

Залік

 

14.

Астрономія

Залік

 

15.

Правознавство

Залік

 

16.

Історія України (нормативна)

Іспит

20.06.2016р.

 

Навчання до  17.06.2016р.

 

 

Спеціальність   Правознавство -1

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Українська мова

Залік

 

2.

Українська література

Залік

 

3.

Світова література

Залік

 

4.

Всесвітня історія

Залік

 

5.

Математика

Іспит

23.06.2016р.

6.

Фізика

Залік

 

7.

Біологія

Залік

 

8.

Хімія

Залік

 

9.

Інформатика

Залік

 

10.

Фізична культура

Залік

 

11.

Історія України

Залік

 

12.

Технології

Залік

 

13.

Захист Вітчизни

Залік

 

14.

Іноземна мова

Залік

 

15.

Географія

Залік

 

16.

Навчання до  17.06.2016р.

  

 

Спеціальність Розробка програмного забезпечення -І

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Українська мова

Залік

 

2.

Українська література

Залік

 

3.

Світова література

Залік

 

4.

Всесвітня історія

Залік

 

5.

Математика

Іспит

22.06.2016р.

6.

Фізика

Залік

 

7.

Біологія

Залік

 

8.

Хімія

Залік

 

9.

Фізична культура

Залік

 

10.

Технології

Залік

 

11.

Захист Вітчизни

Залік

 

12.

Іноземна мова

Залік

 

13.

Історія України

Залік

 

14.

Географія

Залік

 

15.

Інформатика

Залік

 

16.

Навчання до  17.06.2016р.

 

 

Спеціальність Обслуговування програмних систем  і  комплексів -І

№ п/п

Назва дисципліни

Вид контролю

Дата

проведення

1.

Українська мова

Залік

 

2.

Українська література

Залік

 

3.

Світова література

Залік

 

4.

Всесвітня історія

Залік

 

5.

Математика

Іспит

21.06.2016р.

6.

Фізика

Залік

 

7.

Біологія

Залік

 

8.

Хімія

Залік

 

9.

Фізична культура

Залік

 

10.

Географія

Залік

 

11.

Захист Вітчизни

Залік

 

12.

Іноземна мова

Залік

 

13.

Технології

Залік

 

14.

Навчання до  17.06.2016р.

 

 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи                                  Ю.Я.Болюбаш

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь