ПИТАННЯ НА ІСПИТ З КУРСУ „ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА”

ПИТАННЯ НА ІСПИТ З КУРСУ

„ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА” 

 

 1. Логіка висловлювань. Основні означення та властивості
 2. Закони логіки висловлювань
 3. Нормальні форми логіки висловлювань
 4. Логіка першого ступеня
 5. Закони логіки першого ступеня
 6. Правила синтаксису та семантики. Таблиця істинності
 7. Поняття множини. Способи задання множин.
 8. Операції над множинами.
 9. Кортеж. Декартів добуток множин.
 10. Доведення рівностей з множинами.
 11. Комп’ютерне зображення множин.
 12. Основні правила комбінаторики.
 13. Розміщення та сполуки.
 14. Підрахунок кількості розміщень і сполук.
 15. Перестановки.
 16. Біном Ньютона.
 17. Поліноміальна теорема.
 18. Задача про цілочисельні розв’язки рівняння.
 19. Генерування перестановок.
 20. Генерування сполук.
 21. Рекурентні рівняння.
 22. Принцип включення-виключення.
 23. Розв’язування рекурентних рівнянь.
 24. Графи. Основні означення та властивості.
 25. Деякі спеціальні класи графів.
 26. Способи задання графів.
 27. Шляхи та цикли в графах.
 28. Зв’язність графів.
 29. Ейлерів цикл у графі.
 30. Гамільтонів цикл у графі.
 31. Дерева. Основні означення та властивості.
 32. Рекурсія. Обхід дерев.
 33. Бінарне дерево пошуку.
 34. Дерево прийняття рішень.
 35. Бектрекінг
 36. Означення булевих функції.
 37. Способи задання булевих функцій.
 38. Реалізація булевих функцій формулами.
 39. Елементарні булеві функції
 40. Алгебри булевих функцій.
 41. Основні еквівалентності  в алгебрах булевих функцій
 42. Спеціальні форми зображення булевих функцій: диз’юнктивні нормальні форми (ДНФ).
 43. Спеціальні форми зображення булевих функцій: кон’юктивні нормальні форми (КНФ).
 44. Поліном Жегалкіна
 45. Мови. Приклади мов та їх використання
 46. Поняття формальних породжувальних граматик.
 47. Типи граматик.
 48. Дерева виведення.
 49. Скінченні автомати з виходом.
 50. Скінченні автомати без виходу.

 

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь