Практична робота №2. Тема: Формули. Функції. Організація розгалужень та ітерацій. Задача “Нарахування зарплатні”.

Підготувавла: Бень М.П.

 

  Скачати 

 

Практична робота №2.
Тема: Формули. Функції. Організація розгалужень та ітерацій. Задача “Нарахуван­ня зарплатні”.
Мета: Допомогти оволодіти навиками роботи з формулами: їх запис, копіювання; використання посилань у таблицях. Ознайомити з методикою полегшення вводу формул шляхом використання функцій Microsoft Excel. Ввести поняття функції як вбудованої в Excel формули. Опрацювати на конкретних прикладах найчастіше вживані функції. Уміти використовувати логічну функцію ЯКЩО (ЕСЛИ, IF) та абсолютні адреси клітинок для розв’язування типових економічних і математичних задач.
Задача 1 “Нарахування зарплатні”: У відомості нарахування зарплатні є прізвища шести-восьми працівників, які мають одну з трьох категорій: 1, 2, 3. Денна тарифна ставка залежить від категорії так:
                               12, якщо категорія = 3
Ставка =                10, якщо категорія = 2
8, якщо категорія = 1
Протягом місяця працівники зайняті різну кількість днів. Треба ввести кількість відпрацьованих днів і нарахувати зарплатню працівникам, якщо відрахування (податки тощо) становлять 21% від нарахувань. Скласти бухгалтерську відо­мість.
Хід роботи.
Завдання 1.

 1. Створити електронну таблицю здачі підсумкових державних атестацій такого виду:

Прізвище

Укр.мова

Історія України

Інформатика

Укр..літ.

Англ..мова

Середній бал

Сума балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Заповнити таблицю даними студентів своєї групи.
 2. Обчислити середній бал та суму балів.
 3. Зберегти таблицю у свою папку під назвою Тема4.

Завдання 2.
1. Запустіть програму ЕТ, відкрийте чи створіть книжку назвіть чисту сторінку Зарплатня і задайте режим відображення формул.
2. Розгляньте умову задачі 1 і введіть вхідні дані для шести працівників. Створіть список користувача з прізвищами працівників. Утаблиці вводьте дані лише в стовпці А, В, С, D, пам’ятаючи, щоє лише три категорії 1, 2, 3 і днів у місяці є не більше, ніж 31.
Адреси                     Дані

 

А1

Відомість нарахування зарплатні від

А4

1

 

Е1

=ДАТА (2001;2;18)

В4

<Конкретне прізвище 1>

 

D2

8

С4

<конкретна категорія 1, 2 або 3>

 

Е2

10

D4

<кількість відпрацьованих днів>

 

F2

12

А5

2

 

G2

0,21

В5

<конкретне прізвище>

 

A3

Номер

С5

<конкретна категорія>

 

ВЗ

Прізвище

D5

<кількість відпрацьованих днів>

 

СЗ

Категорія

і т.д.

(введіть дані для шести працівників)

 

D3

Днів

3. Уведіть формули розв’язування задачі:

 

ЕЗ

Тариф

Е4

= ЕСЛИ(С4=1;$D$2; ЕСЛИ (С4=2; $Е$2; $F$2))

 

Нараховано

F4

= D4 * Е4

 

G3

Відрахування

G4

= F4 * $G$2    .

 

НЗ

Видати

Н4

= F4 – G4

4.

Скопіюйте формули в усю робочу таблицю.

 

5.

Уведіть формули для обчислення балансу:

 

 

D10

Всього

Н10

    <обчисліть суму в стовпці Н>

 

F10

<обчисліть суму в стовпці F>

Н12

= G10+H10

 

G10 

<обчисліть суму в стовпці G>

Н13

    = ЕСЛИ (Н12=F10;”ОК”;”Помилка”)

6. Відмініть режим відображення формул. Скільки всього нараховано зарплатні? Чи збігається баланс? Скільки повинен отримати другий працівник?
7. Підвищіть денну оплату праці (тарифні ставки) усім категоріям на три одиниці і зменшіть відрахування на 2%. Скільки всього нараховано зарплатні тепер? Чи збігається баланс? Скільки тепер повинен отримати другий працівник?
8. Зніміть захист з даних у стовпці Днів. Захистіть решту таблиці від несанкціонованих змін, задавши пароль: money. Виберіть стовпець D і зніміть захист його клітинок командами Формат => КЛІТИНКИ =>Захист => Вимкніть перемикач захисту клітинки. Решту клітинок захистіть командою Сервіс <> ЗАХИСТ => Захистити => ЛИСТ. Пам’ятайте: коли вводять пароль, на екрані відображаються зірочки. Переконайтеся, що в стовпець С внести зміни не можна. Внесіть зміни в стовпець D: другий робітник відпрацював 28 днів. Скільки він заробив?
Контрольні питання.

  • Які арифметичні дії можливі у формулах?
  • Як записати формулу у комірку електронної таблиці?
  • Як підрахувати суму вмісту кількох комірок?
  • З яких частин складається переважна більшість формул Excel?
  • Які засоби надає Excel для введення функцій у формулу?
  • Як встановити абсолютну адресу комірки?
  • Чим відрізняється запис абсолютної адреси комірки від відносної?
  • Як скопіювати формулу із комірки?
  • Де можна побачити введену формулу?
  • Як зняти зображення формул у таблиці?
  • Що таке функція?
  • Які правила редагування функцій Excel?
  • Як викликати засіб “Автосума” і знайти суму вмісту вибраних комірок?
  • Що дає використання кнопки-команди “Вставка функцій”?
  • Де можна подивитися пояснення до застосування вибраної функції?
  • Як працювати з добудовником формул?
  • Коли з’являється і які можливості надає коректор формул?
  • Які повідомлення виводяться при помилках у формулах?
  • Наведіть приклади декількох категорій вбудованих функцій.
  • Як можна викликати на екран Майстра функцій?
  • Як реалізуються розгалуження в ЕТ?
  • Яке значення функції ЯКЩ0(1>2; 1; 2)?
  • Як обчислити суму чисел у стовпці?
  • Який загальний вигляд має функція ЯКЩО?
  • Як скопіювати формулу? Яке значення функції ЯКЩО(5=5;4; 5)?
  • Які ви знаєте логічні функції?
  • Яке значення функції 1(2=2; 3=3; 3<4)?
  • Яке значення функції ЯКЩ0(2>1; 10; 20)?
  • Яке призначення кнопки Автосума?
  • Що таке абсолютна і змішана адреси клітинки?
  • Як скопіювати таблицю на іншу сторінку?
  • Яка різниця між відносними і абсолютними адресами клітинок?
  • Яке значення функції ЯКЩО(1=2; 15; 25)?
  • Яке значення функції АБО(1=2; 3=3; 4=5)?
  • Як ввести дату в клітинку?        >
  • Який загальний вигляд має логічна функція І?
  • Який розділювач можна використовувати у списках аргументів функції?
  • Як відредагувати дане в клітинці?
  • Як вставити стовпець у таблицю? Яке значення ЯКЩО(5>2;5; 2)?
  • Як заповнити стовпець значеннями арифметичної прогресії?
  • Як задати чи відмінити режим відображення формул?
  • Який загальний вигляд має логічна функція АБО?
  • Як вилучити рядок з таблиці?
  • Як розграфити таблицю? Яке значення функції ЯКЩО(3<5;8; 12)?
  • Яку стандартну функцію заміняє кнопка Автосума?
  • Як виокремити несуміжні діапазони клітинок?
  • В чому полягає метод підбору параметра?
  • Як перейти на іншу сторінку? Як перейменувати сторінку?
  • Як очистити весь стовпець? Яке значення ЯКЩО(8>2; 2; 8)?
  • Які задачі можна розв’язати методом підбору параметра.
  • Як вставити чисту сторінку у книжку?
  • Яка різниця між логічними функціями І та АБО?
Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь