Лабораторна робота для ЕП-2 і БО-2

Підготувала: Бень М.П.

 

Скачати 

 

 

Практична робота № 1.
Тема: Excel. Структура таблиці й основні типи даних. Задача “Товарний чек”. Статистичні функції. Електронна таблиця як база даних. Задача “Діяльність фірми в Україні”.
Мета: Уміти налаштовувати параметри робочої сторінки, вводити текстові, числові дані і формули в таблицю, редагувати дані, форматувати дані і таблицю, копіювати формули з відносними адресами. Уміти користуватися діапазонами клітинок та стандартними статистичними функціями, вилучати, вставляти стовпці і рядки в таблицю, впорядковувати і шукати дані, підводити підсумки, будувати математичні вирази.
Задача 1 “Товарний чек”. Підготувати товарний чек, де зафіксована купівля декількох найменувань товарів.
Задача 2 “Діяльність фірми в Україні”: Нехай ваша фірма має філіали в Києві, Харкові, Львові, Одесі, Донецьку чи в інших містах і є дані про щомісячні обсяги продаж у філіалах. За даними про діяльність фірми протягом трьох місяців, наприклад, січня, лютого, березня, створити таблицю для визначення обсягів продаж: максимальних, мінімальних і в цілому в Україні. Крім цього, створити нову таблицю — проект бізнес-плану на наступні два місяці: квітень і травень — з розширенням географії діяльності фірми (назви двох-трьох міст додати самостійно).
Хід роботи
1. Запустіть програму Excel. Відкриється порожня книжка (в іншому випадку створіть нову книжку).
2. Перевірте, які задано параметри для першої сторінки. Сервіс •=> Параметри => Закладка Вигляд.
3. Закрийте діалогове вікно Параметри (ОК).

4. Створити таблицю з відповідними форматами за наведеним зразком:

Загальний

Числовий

Грошовий

Фінансовий

Процентний

Дробовий

Експоненціальний

5347

5 347

321 грн.

5,67 грн.

897%

6/25

456Е+05

478

234

785 грн.

0,56 грн.

45890%

5  7/15

32Е-02

13457

234 567

987 грн.

56,00 грн.

0,876%

13 34/45

235Е-07

5. Зберегти таблицю у власну папку з іменем Тема1.
6. Введіть дані для розв’язування задачі 1 так:

 

Адреса   Дане
А1             Товарний чек
А2              Номер
В2              Назва
С2              Ціна
D2           Кількість
Е2           Сума
A3              1
В3              Зошит 1 (Увага! Тут вводьте свої дані)
С3             45 (виясніть, що вводити: крапку чи кому)
D3                          4
А4                          2
84                           Зошит 2
С4                          .6
D4                          5
і т. д. (введіть аналогічні дані у рядки 5, 6, 7, 8)
А9                          7
В9                          Лінійка
С9                          .35
D9                          2
С11                        Всього

 

7. Перемкніть клавіатуру на англійський алфавіт. Уведіть формули так:

 

Адреса Формула
ЕЗ          =C3*D3
Е4         =C4*D4       (Скористайтеся методом копіювання формул)
Е5         =C5*D5
Е6        =C6*D6
Е7        =C7*D7
Е8        =C8*D8
E9        =C9*D9
E11     =E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9  або   =СУММ(ЕЗ:Е9)

 

8. Яке значення Всього у клітинці Е11? Перепишіть відповідь у звіт.
9. Сформатуйте числа в стовпцях С і Е. Виокремте лише числові дані у стовпці С.  Натисніть на кнопки Збільшити чи Зменшити розрядність. Обмежтеся двома цифрами після десяткової крапки. Повторіть усе для стовпця Е.
10. Скопіюйте робочу таблицю на сторінку 2.
11. Поверніться на сторінку 1 для ручного форматування таблиці.
12. Відцентруйте усі значення в стовпцях А і D. Виберіть стовпець А, клацнувши на його назві (А) мишею, і натисніть на кнопку вирівнювання До Центру на панелі форматування. Повторіть це для стовпця D.
13. Розграфіть таблицю. Виокремте таблицю без заголовка, натисніть на панелі формату­вання на кнопку Межі.
14. Виокремте і замалюйте клітинки з числами жовтим кольором.
15. Виокремте заголовки стовпців і замалюйте їх червоним кольором.
16. Загаловок таблиці “Товарний чек” виконайте великим шрифтом синього кольору.
17. Перейдіть на сторінку 2 для автоформатування таблиці. Виокремте таблицю і виконайте її автоформатування Формат => Автоформатування.
18. Для таблиці на сторінці 2 задайте режим відображення формул і переконайтеся у їх правильності.
19. Поверніться на сторінку 1 для виконання обчислень.
20. Змініть вхідні дані (кількість куплених товарів у клітинках D3 і D4 збільшіть удвічі) і простежте, як зміняться результати. Яке тепер значення ВСЬОГО? Перепишіть результат у звіт.
21. Ознайомтеся з числовими форматами виведення чисел. Виберіть клітинку з числовим значенням Всього і виконайте команди Формат => КЛІТИНКИ => ЧИСЛО. Вибирайте по черзі всі назви форматів і переписуйте вигляд числа у звіт з поля Зразок. Застосуйте формат, який на Вашу думку найбільше підходить до змісту задачі. Збережіть книжку на диску з назвою Прізвище 1.
22. Уведіть дані для розв’язування задачі 2. Уведіть свої дані для п’яти міст.

 

Адреси        Дані
А1                DIGITAL в Україні  
А2                Обсяги продаж у грн.
A3                 Місто
В3                Січень
С3                Лютий
D3                Березень
Е3                 Всього
А4                Київ   
В4                2250000        
С4                2340000
D4                3200000
А5                 Львів
В5                1150000
С5                1550000
D5                 1640000
А10               Всього
А12               Максимум
А13                Мінімум


Числа у стовпець Е і рядки 10-13 не вводити!
23. Уведіть формули розв’язування задачі 1. У клітинці Е4 обчисліть суму чисел рядка 4. Виберіть клітинку Е4 і натисніть на кнопку Автосума – отримаєте формулу = СУММ(В4:D4).
24. У клітинці В10 обчисліть суму чисел у стовпці В. Виберіть клітинку В10 і натисніть на кнопки Автосума.
25. Скопіюйте формулу з клітинки Е4 вниз у діапазон Е5:Е10. Клацніть мишею в Е4 і перетягніть маркер вниз.
26. Скопіюйте формулу з клітинки В10 праворуч у діапазон C10:D10.
27. У клітинках В12:Е12 визначте максимальні значення у стовпцях даних.Уведіть формулу = МАКС(В4:В8) у клітинку В12 і скопіюйте її праворуч у діапазон С12:Е12.
28. Визначте мінімальні значення у стовпцях.Виберіть клітинку В13 і натисніть на кнопку Вставляння функцій fx, виберіть у діаловогому вікні функцію МИН => ОК. Уведіть у наступному вікні діапазон В4:В8 і натисніть на ОК.
29. Скопіюйте формулу з клітинки В13 в діапазон С13:E13. Який загальний обсяг продажу за три місяці?
30. Задайте формат чисел Числовий без десяткових знаків після крапки і з розділювачем груп трьох розрядів. Виберіть усі числові дані в таблиці Формат => Клітинки => Число => ЧИСЛОВИЙ => Увімкніть режим розмежовувати групи розрядів і задайте кількість десяткових цифр після коми (крапки): 0 => ОК.
31. Відцентруйте заголовки у перших двох рядках відносно стовпців А-Е. Виберіть діапазон А1:Е1 і натисніть на кнопку З’єднати і помістити в центрі на панелі інструментів.
32. Скопіюйте усю таблицю в буфер обміну і вставте її на сторінку 2.
33. На сторінці 2, використовуючи стару таблицю, побудуйте нову таблицю “Прогноз обсягів продажу на два місяці, грн.”. Доповніть таблицю стовпцями з назвами Квітень, Травень і Всього2. Дані для квітня і травня придумайте і введіть довільні. Який обсяг продажу планує фірма у квітні і травні (окремо і разом)?
34. Заховайте і покажіть стовпець Е.Виберіть стовпець Е і застосуйте команду Формат =>Стовпець => Заховати. Як показати захований стовпець? Щоб застосувати команду показати, треба спочатку виокремити два стовпці, між якими є захований.
35. Очистіть рядки 12 і 13.
36. Доповніть таблицю трьома рядками з новими містами і відповідними даними.
Перевірте правильність формул у стовпці і рядку Всього. Відредагуйте формули, якщо треба. Який сумарний прогноз продажу у гривнях тепер (введіть потрібні формули)?
37. Скопіюйте основну таблицю на наступну сторінку і відформатуйте її якнайкраще.Числа відобразіть у грошовому форматі. Для цього виберіть усі числові дані і задайте потрібний формат. Доповніть таблицю стовпцем з номерами телефонів фірм. Номера телефонів введіть як семизначні числа і задайте їм формат користувача ##0-00-00. Доповніть таблицю стовпцем з датами подання філіалами даних і задайте датам формат зі списку форматів дат або формат користувача ДД.ММ.ГГГГ (dd.mm.yyyy).
38. Збережіть книжку на диску з назвою Прізвище2.
Контрольні запитання

 

  • Що таке електронна таблиця і яке її призначення?
  • Як позначаються стовпці і рядки в ЕТ?
  • Як змінити ширину стовпця в ЕТ?
  • Які типи даних опрацьовують ЕТ?
  • Яка структура ЕТ?
  • Яке розширення має файл книги електронної таблиці?
  • Як змінити висоту рядка?
  • З чого складається робоча книжка?
  • Наведіть приклади даних числового і текстового типу?
  • Як виокремити в ЕТ потрібну клітинку?
  • Від чого залежить відображення чисел в ЕТ?
  • Яке призначення формул в ЕТ?
  • Що зображено в клітинці після введення в неї формули?
  • Як   побачити формулу?
  • Для чого використовують текстові дані в ЕТ?
  • Як відобразити числа з символом грошової одиниці?
  • Як побачити формулу у одній клітинці, формули у всій ЕТ?
  • Які засоби автозаповнення таблиці ви знаєте?
  • Як виконати копіювання формули?
  • Як задати чи змінити формат відображення чисел?
  • Як розграфити таблицю?
  • Як задати колір клітинкам і колір шрифту?
  • Як захистити клітинки від змін у них?
  • Що таке копіювання формул?
  • Як заповнити стовпець зростаючою послідовністю чисел?
  • Що відбувається під час копіювання формули в ЕТ?
  • Які основні прийоми автоматизації обчислень в ЕТ?
  • Яке призначення формул в ЕТ? Яке значення функції МИН(5; 2; 13)?
  • Що таке копіювання формул? Яке значення функції СУММ(5; 2; 13)?
  • Які є категорії стандартних функцій?
  • Як клітинці надати ім’я?
  • Що таке діапазон клітинок?
  • Як виокремити діапазон? Яке значення функції МИН(15; 20; 5)?
  • Як вставити рядок у таблицю? Яке значення функції СУММ(12; 20)?
  • Як вилучити стовпець чи рядок з таблиці?
  • Яке призначення приміток і як їх вставляти?
  • Як очистити клітинку? Яке значення функції МАКС(15; 40; 25)?
  • Наведіть приклади статистичних функцій.
  • Яке призначення кнопки Автосума?
  • Які математичні функції є в ЕТ
  • Як заповнити стовпець числами, що утворюють арифметичну прогресію?
  • Як відцентрувати заголовок таблиці відносно стовпців?
Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь