Лабораторна робота. Апаратні засоби та програмне забезпечення персонального комп’ютера.Середовище операційної системи Windows.

Підготувала: Бень М.П.

 

 Скачати

 

 

Лабораторна робота 1 Тема:Апаратні засоби та програмне забезпечення персонального комп’ютера.Середовище операційної системи Windows. Мета: ознайомитись з апаратною конфігурацією комп’ютерів, освоєння алфавітно-цифрового поля клавіатури. Ознайомитись з основними елементами екрану WindowsXP, їх призначенням, меню ПУСК, роботою з вікнами. Ознайомитись з основними способами доступу до файлової системи, оволодіти практичними навичками виконання операцій при роботі з файлами та папками. ХІД РОБОТИ І. Системи числення Перевести числа з однієї системи числення в іншу. Виконати перевірку використавши стандартну програму Калькулятор (інженерний режим). Перевести числа з двійкової системи числення у десяткову, вісімкову, шістнадцяткову. 110111 10110111 Перевести числа з десяткової системи числення у двійкову, вісімкову, шістнадцяткову. 463 217 Перевести числа з вісімкової системи числення у двійкову, десяткову, шістнадцяткову. 56344 4163 Перевести числа з шістнадцяткової системи числення у двійкову, десяткову, вісімкову. 5ВС 9A2F Використавши стандартну програму Калькулятор (інженерний режим) провести обчислення у двійковій системі числення, результати перевести у десяткову систему. 1101001+101111= 101110110+10111001= 100001001х1011= 110010101:1001= ІІ. Основи роботи в ОС Windows. Робота з вікнами. 1. Запустіть на виконання програму WordPad (Пуск – Усі програми – Стандартні WordPad). Визначте, в якому з режимів (повноекранному чи віконному) відкрилося вікно програми. Який вид цього вікна?Відповідь запишіть у зошит. 2. Визначте назви позначених на рисунку 3.22 елементів вікна програмиWordPad і запишіть їх під цими номерами у зошит. 3. Установіть віконний режим для цієї програми, якщо він не встановлений. 4. Перемістіть вікно WordPad так, щоб його лівий верхній кут збігався з лівим верхнім кутом екрана. 5. Змініть розміри вікна так, щоб воно займало приблизно 1/4 частину екрана. 6. Згорніть вікно програми WordPad. 7. Запустіть на виконання програму Блокнот (Пуск – Усі програми -Стандартні – Блокнот). Визначте, в якому з режимів відкрилося вікно програми. Відповідь запишіть у зошит. 8. Установіть віконний режим для цієї програми, якщо він не встановлений. Який вид цього вікна? Відповідь запишіть у зошит. 9. Розмістіть вікно програми Блокнот на 1/4 частину екрана у нижньомуправому куті. 10. Згорніть вікно програми Блокнот. 11. Запустіть на виконання програму Калькулятор (Пуск –Усі програми – Стандартні – Калькулятор). Який вид цього вікна? Визначте, вякому з режимів відкрилося вікно програми. Чи можна перейти в іншийрежим? Чи можна змінити розміри цього вікна? Відповідь запишітьу зошит. 12. Згорніть вікно програми Калькулятор. 13. Установіть за допомогою контекстного меню Панелі завдань розміщення вікон каскадом, згори донизу, зліва направо. 14. Зробіть поточним по черзі кожне з вікон вибором кнопки на Панелізавдань. Закрийте усі вікна. Програма Провідник. Робота з файлами та папками. 1. Запустіть програму Провідник.Створіть у папці, вказаній учителем, папку Myfolder. 2. Створіть фрагмент файлової структури згідно зі зразком. 3. Перейменуйте файл Test1.txt на файл Завдання1.txt. 4. Скопіюйте файл Реферат.txt у папку Документи. 5. Визначте та запишіть у зошит значення таких властивостей файлу Реферат.txt з папки Документи: • розмір;• дата і час створення;• значення атрибута лише читання. 6. Перемістіть файл Конспект.txt у папку PR2_1. 7. Створіть у папці Myfolder ярлик файлу Конспект.txt. 8. Змініть значок ярлика файлу Конспект.txt на інший. 9. Скопіюйте створений ярлик у папку Документи та в папку Мої документи. 10. Видаліть ярлик файлу Конспект.txt з папки Мої документи. 11. Виділіть файл Завдання1.txt та ярлик файлу Конспект.txt, які містяться в папці Myfolder, і перемістіть їх в папку PR2. 12. Скопіюйте два файли з малюнками до папки Малюнки.Видаліть папку Малюнки. 13. Перегляньте вміст Кошика вашого комп’ютера. Які зі щойновидалених об’єктів знаходяться в Кошику? 14. Відновіть видалені об’єкти.Закрийте усі відкриті вікна. Пошук файлів За допомогою пункту Головного меню Пошук виконати завдання, результати записати у звіт. За допомогою маски файлів знайти файли, які починаються на букву „b” і маютьрозширення.exe. За допомогою маски файлівзнайтифайли у якихтретя буква „r” і розширенняякихпочинається з букви “і”. Визначити скільки файлів з малюнками „.bmp” знаходиться в папці Windows на диску С. Визначити скільки файлів на диску D:\ або С:\ комп’ютера мають розмір менше 1 Мб. Визначити скільки файлів на вашому комп’ютері було створено за останні 3 дні. Знайти скільки текстових файлів, які починаються на букву „а”, знаходяться на диску С:\ Знайти кількість файлів, в імені яких друга буква „а”, а розширення починається з букви „р”. Питання для самоконтролю: З чого складається обчислювальна система комп’ютера? Що таке структурна блок-схема комп’ютера? Наведіть класифікацію пам’яті ком’ютера, призначення та особливості різних видів пам’яті. Класифікація та особливості пристроїв введення-виведення інформації. Які вимоги техніки безпеки при роботі з комп’ютерними засобами? Основні складові комп’ютерної системи та їх призначення. Основні характеристики ПЕОМ. Наведіть класифікацію груп клавіш клавіатури комп’ютера. Основні комбінації клавіш та їх призначення. Що таке файлова система? На які складові поділяється програпне забезпечення? Їх призначення. Що таке операційна система Windows? Переваги та недоліки різних версій Windows. Завантаження Windows. Головне меню Windows. Робочий стіл. Панель завдань. Основні поняття Windows. Конфігурація й оптимізація Windows. Особливості установки устаткування і програмного забезпечення. Які вбудовані додатки та утиліти Ви знаєте? Особливості їх використання. Робота з довідковою інформацією. Структура типового вікна. Діалогові вікна. Провідник. Робота з об’єктами. Програма “Корзина”. Програма “Мойкомпьютер”.  Пристрої введення-виведення інформації. Допоміжні пристрої комп’ютера. Види носіїв комп’ютерної інформації, їх основні характеристики. Призначення жорсткого диску, будова та основні характеристики. Класифікація, призначення флеш-карт та основні правила по їх користуванню. Поняття алгоритму. Його властивості. Яким чином можуть записуватись алгоритми ? Як підрозділяються алгоритми за своєю структурою ? Що таке “команда” ЕОМ ? Пояснити, що таке “програмний принцип” роботи комп’ютера. Класифікація програмного забезпечення. Класифікація системного програмного забезпечення. Класифікація прикладного програмного забезпечення. Функції операційної системи. Для чого створені інструментальні системи? Їх класифікація. Пояснити призначення панелі завдань. Яким чином можна змінити положення та розміри панелі завдань? Яким чином можна змінити положення та розміри вікна? Як завантажується підручник по ОС Windows? Як створити папку за допомогою контекстного меню? Як вилучити ярлик з робочого столу та відновити його?

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь