Ким ти можеш працювати після закінчення коледжу

Підготував Вовнянка Р.В.

У Золочівському коледжі можна здобути такі спеціальності: бухгалтерський облік, економіка підприємства, розробка програмного забезпечення, обслуговування програмних систем і комплексів, комерційна діяльність, правознавство


Бухгалтерський облік

Опанувавши спеціальність “Бухгалтерській облік” Ви будете здатні здійснювати саморегулювання поведінки, ефективне ділове спілкування, ураховувати у процесі професійної діяльності суспільні відносини та політичні переконання, основні економічні закони, правові засади та процеси соціально-політичної історії України.

Для підготовки сучасного фахівця в коледжі створені всі необхідні умови. Велика увага приділяється практичній діяльності майбутнього фахівця. Проводяться ділові ігри, вирішуються професійні ситуації. Студенти вивчають автоматизоване ведення бухгалтерського обліку з використанням програмного забезпечення “1С: Підприємство. Версія 7.7”.Випускники спеціальності “Бухгалтерський облік” отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста з бухгалтерського обліку і можуть працювати на посаді бухгалтера, касира, інспектора-ревізора, ревізора.

Економіка підприємства

Економіку можна назвати мистецтвом ведення господарства. Ця наука вчить, як оптимально використовувати ресурси, щоб, приміром, певне підприємство при мінімальних витратах могло досягати максимальних прибутків. Можна сказати, що студенти-економісти фактично вивчають механізм існування будь-якої компанії, незалежно від її розміру (мале підприємство чи велика транснаціональна корпорація) та форми власності.
У випускника напряму «Економіка підприємства» є досить широкий вибір сфери реалізації, а отже, великі шанси обрати саме ту роботу, яка буде йому до душі. Він може працювати на будь-якому підприємстві, в будь-якій організації чи установі, які можуть існувати в економічній системі держави. Фах економіста – один з найпрестижніших. Проте, щоб стати справжнім фахівцем, потрібно отримати ґрунтовну теоретичну підготовку та здобути практичний досвід.

 

Розробка програмного забезпечення, обслуговування програмних систем і комплексів

Майбутні програмісти під час навчання в коледжі готуються для професійної діяльності на підприємствах різних форм власності, в установах, організаціях, де використовуються засоби обчислювальної техніки, вони приймають участь в створенні програмного забезпечення, в роботі та обробленні   баз даних,  надають консультації з питань інформатизації. Сучасний програміст повинен вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов, вміти оцінювати історичні і сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, мати високі моральні якості, навики організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійно – кваліфіковані рішення з врахуванням їх соціальних наслідків.
Випускники зі спеціальності “ Розробка програмного забезпечення” отримують кваліфікацію  програміста і зможуть працювати:

  • начальником зміни обчислювального центру;
  • прикладним програмістом;
  • техніком обчислювального центру.

Комерційна діяльність

Молодший спеціаліст з комерційної діяльності – це фахівець, який займається інформаційно-аналітичною, організаційно-виконавчою та адміністративно-господарською діяльністю, здійснює операції, пов’язані з процесами купівлі-продажу товарів на підприємствах різних форм власності, досліджує ринок та вивчає суспільну думку, займається посередництвом у торгівлі, наданням транспортно-експедиційних послуг, а також здійснює управління діяльністю транспортних агентств, виконує контролюючі функції у сфері економіки.
Фахівець з цієї спеціальності володіє достатньо широким спектром знань та навичок, необхідних людині, яка не тільки виконує певні завдання у комерційній сфері, а й приймає оперативні рішення у межах своєї компетенції, готує проекти цих рішень та забезпечує в установі (на фірмі, підприємстві) виконання організаційно-правових норм.

Правознавство

Випускник спеціальності “Правознавство” отримує  кваліфікацію – молодший спеціаліст юрист і призначений для роботи в органах юстиції, апеляційних та господарських судах, арбітражних судах, органах РАГС, органах внутрішніх справ, апараті органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, юридичної і кадрової служби підприємств, установ, організацій всіх форм власності та господарювання.

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь