Методична комісія соціально-економічних дисциплін

Циклова комісія соціально – економічних дисциплін

Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить.
М.Форбс

Циклова комісія соціально-економічних  дисциплін здійснює підготовку та випуск студентів всіх спеціальностей коледжу. Діяльність циклової комісії визначається Положенням про циклову комісію з урахуванням конкретних завдань, що ставляться перед викладачами циклу. Циклова комісія займається підвищенням професійного рівня та педагогічної майстерності викладачів, вивченням і розповсюдженням передового досвіду навчально-виховної роботи, здійснює розробку і втілення в життя заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання.

Ділова активність і професіоналізм – основне кредо нашої комісії.

Викладачі володіють сучасними методиками навчання, використовують ПЕОМ, технічні засоби. На заняттях застосовують інтерактивні форми, інноваційні технології, ділові ігри, комплексні інтегровані уроки. Готують  методичні розробки, щоденники – звіти, робочі зошити, які використовуються в навчальній діяльності.

Лекції з дисциплін професійного циклу читаються з використанням досвіду вітчизняних та зарубіжних підприємств.
На практичних заняттях створюється атмосфера дискусій і зацікавленого обговорення проблемних питань.
Під час проведення практичних занять студенти розраховують показники, будують графіки, проводять порівняльний аналіз. Практичні роботи виконуються на фактичних даних підприємств різних форм власності, що дозволяє студентам краще орієнтуватися в сучасному ринковому полі, оцінювати реальну ситуацію на підприємстві.
Курсові роботи студенти виконують на прикладі підприємств з обов’язковим захистом.
Циклова комісія соціально – економічних дисциплін організовує зустрічі студентів з керівниками та спеціалістами підприємств, банків,представниками Державного казначейства України, Державної податкової служби, страхових компаній, тощо.

Склад циклової комісії:
1. Продан М.О. – голова комісії, спеціаліст другої категорії, методист, викладач економічних дисциплін;
2. Жулин Я.Є. – викладач статистики, директор коледжу.
3. Скорик Г.І. –  кандидат економічних наук, доцент Національного університету «Львівська політехніка»;
4. Жила І.А. – спеціаліст вищої категорії, викладач географії та екології;
5. Дроцик З.М. – спеціаліст, викладач економічних дисциплін;
6. Рудий М.Б. – спеціаліст, заступник директора з виховної роботи,викладач економічних дисциплін;
7. Завальнюк Я.Є. – спеціаліст І категорії, викладач фізичної культури;
8. Булишин А.Ю.- спеціаліст, викладач економічних дисциплін;
9. Масник Н.Й.- спеціаліст, викладач економічних дисциплін.

Спеціальності циклової комісії :
1.Економіка підприємства;
2.Бухгалтерський облік;
3.Комерційна діяльність з 2012 року.

Дисципліни, які викладаються на цикловій комісії: макроекономіка, фінанси підприємства, бухгалтерський облік, статистика, фінансовий облік, економічний аналіз, інформаційні системи і технології на підприємстві, облік і звітність в бюджетних установах, контроль і ревізія, податкова система, казначейська справа, фінанси, гроші і кредит, політична економія, економіка підприємства,екологія,безпека життєдіяльності, основи охорони праці, охорона праці в галузі,управління витратами.

Методична робота, над якою працює циклова комісія соціально – економічних дисциплін  Головною метою  циклової комісії – формувати у майбутніх фахівців знання та уміння аналізувати економічну діяльність підприємств, планувати їхню виробничу, комерційну та фінансову діяльність, організувати виробничий процес та управляти персоналом.
Лише той Учитель, хто живе так, як навчає
( Г. Сковорода)

Завдання циклової комісії соціально – економічних дисциплін:
1.Удосконалювати науково-методичний рівень викладання дисциплін, вивчати і поширювати кращий педагогічний досвід, запроваджувати інноваційні методи навчання.
2.Розвивати у студентів ґрунтовні, фундаментальні знання і навички з дисциплін професійного циклу та готувати їх до свідомої активної участі в соціальному житті.

Заходи, які проводить циклова комісія: відкриті заняття з застосуванням інноваційних методів, інтерактивних засобів навчання; гурткову роботу, спрямовану на формування творчого, мислячого фахівця в галузі економіка підприємства; позаурочні заходи – олімпіади, науково-практичні конференції, конкурси з імітацією функцій бухгалтера/працівника банку.

Основні напрямки роботи  циклової комісії:
– розвивати в студентів ґрунтовні, фундаментальні навички з соціально-економічних дисциплін;
– формувати правові знання й співвідповідальність за долю нашої країни та  світу; виховувати в майбутніх фахівців особисті риси громадянина  України та сприйняття ідей гуманізму та демократії; готувати студентів до свідомої активної участі в суспільному житті української держави;
– забезпечувати  навчальний  процес у межах кредитно-модульної системи навчання, вдосконалювати  рейтингову  систему оцінювання знань студентів, професійну майстерність викладачів, проводити  обмін досвідом, вивчення та впровадження нових інформаційних технологій, розробляти навчально-методичні комплекси;
– залучати студентську молодь до навчально-дослідної роботи у рамках науково-практичних конференцій та семінарів з тематики циклової комісії.;

Культурно – виховна робота

Задача всього колективу циклової комісії  виховувати у студентів морально-етичні принципи та норми поведінки і спілкування.
Куратори, які закріплені за академічними групами економічного напряму здійснюють постійний контроль за успішністю студентів та відвідування ними занять, підтримують зв’язок з батьками, слідкують за умовами проживання студентів у гуртожитку та на квартирах.

За роки існування циклової комісії створено достойну історію та багаті традиції, це:
1.День Знань
2.День Знайомств
3.Тиждень економіки
4.День Студента
5.Андріївські вчорниці
6.Різдвяні свята
7.День Святого Валентина
8.День Рідної Мови
9.Свято до Дня народження Т.Г.Шевченка
10.Великдень
11.Свято вручення дипломів

Пам’ятай: усі ми разом розумніші, ніж кожен із нас.

Гордон Драйден

 

 

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь