Додатки до правил прийому у коледж 2012

 

 

Додаток 1 до Правил прийому до вищого навчального закладу
Відокремленого структурного підрозділу Золочівський коледж
Національного університету „Львівська політехніка” в 2012 році


Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчан-ня

Вечірня форма навчан-ня

Заочна форма навчан-ня

Денна форма навчан-ня

Вечірня форма навчан-ня

Заочна форма навчан-ня

Денна форма навчан-ня

Вечірня форма навчан-ня

Заочна форма навчан-ня

0304

Право

5.03040101

Правознав-ство

30

3р.10м (9кл.)
2р.10м (11кл.)

4500

0305

Економіка та підприємництво

5.03050401

Економіка підприєм-ства

25

2р.10м (9кл.)
1р.10м (11кл.)

3500

0305

Економіка та підприємництво

5.03050901

Бухгал-терський облік

25

2р.10м (9кл.)
1р.10м (11кл.)

3500

0305

Економіка та підприємництво

5.03050702

Комерційна діяльність

30

2р.10м (9кл.)
1р.10м (11кл.)

3500

0501

Інформатика та обчислюва-льна техніка

5.05010301

Розробка програм-ного забезпе-чення

30

30

3р.10м (9кл.)
2р.10м (11кл.)

2р.10м (11кл.)

3500

2500

У межах загального ліцензованого обсягу: 110 – денна форма; 30 – заочна форма навчання.

* – вказана вартість навчання для вступників 2011 року, для вступників 2012 року вартість навчання буде змінена та буде оприлюднена до травня 2012 року

 

 

 

 

Додаток 2 до Правил прийому до вищого навчального закладу
Відокремленого структурного підрозділу Золочівський коледж
Національного університету „Львівська політехніка” в 2012 році


Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю


За денною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін
навчання

Кількість місць

За кошти
держав-ного бюджету

За кошти фізичних, юридич-них осіб

Назва

Код

Код

Назва

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

4121

5.03050901

Бухгалтерський облік

2

2 роки

1

5

Конторський службовець
(бухгалтерія)

4211

Касир (на підприємстві, в установі, організації)

4211

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Правил прийому до вищого навчального закладу
Відокремленого структурного підрозділу Золочівський коледж
Національного університету „Львівська політехніка” в 2012 році


Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних екзаменів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів)

Статус
предмету

Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Правознавство

5.03040101

Встановлено  5 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Історія України або географія

Профільний

124

Економіка підприємства

5.03050401

Встановлено  5 відсотків

1. Українська мова та література

124

2.Математика або історія України

Профільний

124

Бухгалтерський облік

5.03050901

Встановлено  5 відсотків

1. Українська мова та література

124

2.Математика або історія України

Профільний

124

Розробка програмного забезпечення

5.05010301

Встановлено  5 відсотків

1.Українська мова та література

124

2.Математика або фізика

Профільний

124

 

 

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності молодшого спеціаліста

Перелік вступних екзаменів

Статус
предмету

Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Правознавство

5.03040101

Встановлено  5 відсотків

1.Українська мова (тестування)

5

2. Історія України (тестування)

Профільний

5

Економіка підприємства

5.03050401

Встановлено  5 відсотків

1. Українська мова (тестування)

5

2.Математика (тестування)

Профільний

5

Бухгалтерський облік

5.03050901

Встановлено  5 відсотків

1. Українська мова (тестування)

5

2.Математика (тестування)

Профільний

5

Розробка програмного забезпечення

5.05010301

Встановлено  5 відсотків

1. Українська мова (тестування)

5

2.Математика (тестування)

Профільний

5

 

 

 

Додаток 4  до Правил прийому до вищого навчального закладу
Відокремленого структурного підрозділу Золочівський коледж
Національного університету „Львівська політехніка” в 2012 році


Таблиця відповідності
середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого
за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

1

106,0

3,5

121,0

6

143,0

8,5

166,8

11

190,5

1,1

106,6

3,6

121,6

6,1

144,0

8,6

167,7

11,1

191,4

1,2

107,2

3,7

122,2

6,2

144,9

8,7

168,7

11,2

192,4

1,3

107,8

3,8

122,8

6,3

145,9

8,8

169,6

11,3

193,3

1,4

108,4

3,9

123,4

6,4

146,8

8,9

170,5

11,4

194,3

1,5

109,0

4

124,0

6,5

147,8

9

171,5

11,5

195,2

1,6

109,6

4,1

125,0

6,6

148,7

9,1

172,4

11,6

196,2

1,7

110,2

4,2

125,9

6,7

149,7

9,2

173,4

11,7

197,1

1,8

110,8

4,3

126,9

6,8

150,6

9,3

174,3

11,8

198,1

1,9

111,4

4,4

127,8

6,9

151,6

9,4

175,3

11,9

199,0

2

112,0

4,5

128,8

7

152,5

9,5

176,2

12

200,0

2,1

112,6

4,6

129,7

7,1

153,5

9,6

177,2

2,2

113,2

4,7

130,7

7,2

154,4

9,7

178,1

2,3

113,8

4,8

131,6

7,3

155,4

9,8

179,1

2,4

114,4

4,9

132,6

7,4

156,3

9,9

180,0

2,5

115,0

5

133,5

7,5

157,3

10

181,0

2,6

115,6

5,1

134,5

7,6

158,2

10,1

181,9

2,7

116,2

5,2

135,4

7,7

159,2

10,2

182,9

2,8

116,8

5,3

136,4

7,8

160,1

10,3

183,8

2,9

117,4

5,4

137,3

7,9

161,1

10,4

184,8

3

118,0

5,5

138,3

8

162,0

10,5

185,7

3,1

118,6

5,6

139,2

8,1

163,0

10,6

186,7

3,2

119,2

5,7

140,2

8,2

163,9

10,7

187,6

3,3

119,8

5,8

141,1

8,3

164,9

10,8

188,6

3,4

120,4

5,9

142,1

8,4

165,8

10,9

189,5

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь