Спеціальність 5.03050401 «Економіка підприємства» (денна форма навчання)

Галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво»
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст
Кваліфікація – молодший спеціаліст з економіки підприємства
Термін навчання (денна форма навчання) на основі:
базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців.
Поступова модернізація та реформування  ринкового господарства в Україні є можливим при умові  глибокого розуміння працівниками, підприємцями, менеджерами, державними службовцями та іншими управлінськими кадрами всіх рівнів – теоретичних основ та особливостей  організації та функціонування сучасної ринкової економіки.  
Молодший спеціаліст з економіки підприємства підготовлений для планово-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування. Він може  працювати  на первинній посаді економіста з планування на підприємствах, в організаціях та установах будь-яких форм власності, може займати посади диспетчера виробництва, техніка з планування, техніка з підготовки виробництва, техніка з праці, техніка з нормування праці, ревізора з виробничо-технічних і економічних питань, помічника керівника підприємства (установи, організації), організатора діловодства, а також на посадах, що їх заміщують молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових переліків галузевих та інших номенклатурних  посад.

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь