Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р.

Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

____________________ Я.Є.Жулин

 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 2

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка
1. Фізична культура Залік  
2. Екологія Залік  
3. Іноземна мова Залік  
4. Українська мова Залік  
5. Українська література Залік  
6. Технології Залік  
 Нормативна частина
7. Вища математика Залік  
8. Інформатика та комп’ютерна техніка Залік  
9. Економіка підприємства Залік  
10. Статистика Залік  
11. Курсова робота з політичної економії Залік 04.01.2019р.
Загальноосвітня підготовка
12. Математика Іспит 10.01.2019р.
13. Географія ДПА 16.01.2019р.
Нормативна частина
14. Основи філософських знань Іспит 11.01.2019р.
15. Політична економія Іспит 14.01.2019р.
16. Навчання до 04.01.2019 року
17. Канікули з 17 січня 2019 року по 27 січня 2019 року
18. Навчання з  28 січня 2019 року

 

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування – 3

 

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка
1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Залік  
2. Соціологія Залік  
3. Фізичне виховання Залік  
4. Фінансовий облік Залік  
5. Інформаційні системи і технології в обліку Залік  
6. Контроль і ревізія Залік  
7. Курсова робота з ОЗБУ Залік 07.12.2018р.
8. Навчальна комп’ютерна практика Залік 17.12.18р.-29.12.2018р.

Захист 29.12.2018р.

9. Українська мова (за професійним спрямуванням) Іспит 03.12.2018 р.
10. Економічний аналіз Іспит 05.12.2018р.
11. Облік і звітність в бюджетних установах Іспит 14.12.2018р.
12. Податкова система Іспит 12.12.2018р.
13. Мікроекономіка Іспит 10.12.2018р.
14. Навчання до 01.12.2018 року
15. Канікули з 31 грудня  2018 року по 20 січня 2019 року
16. Навчання з  21 січня 2019 року

 

 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 3

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Фізичне виховання Залік  
2. Фінансовий облік Залік  
3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Залік  
4. Планування та організація діяльності підприємства Залік  
5. Соціологія Залік  
6. Податкова система Залік  
7. ТІМС Залік  
8. Українська мова за професійним спрямуванням Іспит 26.12.2018р.
9. Економіка і нормування праці Іспит 28.12.2018р.
10. Економічний аналіз Іспит 02.01.2019р.
11. Менеджмент Іспит 04.01.2019р.
12. Навчання до 21 грудня 2018 року
13. Канікули з 05 січня 2019 року по 20 січня 2019 року
14. Навчання з 21 січня 2019 року

 

 

 

 

 

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення – 2

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка
1. Фізична культура Залік  
2. Українська мова Залік  
3. Українська література Залік  
4. Іноземна мова Залік  
5. Технології    
Нормативна частина
6. Основи програмування та алгоритмічні мови Залік  
7. Математичний аналіз Залік  
8. Фізика Залік  
9. Архітектура комп’ютера Залік  
10. Курсова робота з операційних систем Залік 21.12.2018р.
Загальноосвітня підготовка
11. Математика Іспит 26.12.2018р.
12. Інформатика ДПА 28.12.2018р.
Нормативна частина
13. Лінійна алгебра та аналітична геометрія Іспит 02.01.2019р.
14. Операційні системи Іспит 04.01.2019р.
15. Офісне програмне забезпечення Іспит 03.01.2019р.
16. Навчання до 21.12.2018р.
17. Канікули з 05 січня 2019 року по 20 січня 2019 року
18. Навчання з 21 січня 2019 року

 

 

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології – 2

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка
1. Фізична культура Залік  
2. Українська мова Залік  
3. Українська література Залік  
4. Іноземна мова Залік  
5. Технології Залік  
Нормативна частина
6. Вища математика Залік  
7. Дискретна математика Залік  
8. Алгоритмізація програмування Залік  
9. Фізика Залік  
10. Операційні системи Залік  
Загальноосвітня підготовка
11. Математика Іспит 28.12.2018р.
12. Інформатика ДПА 26.12.2018р.
13. Теорія алгоритмів Іспит 03.01.2019р.
14. Навчання до 21.12.2018р.
15. Канікули з 05 січня 2019 року по 20 січня 2019 року
16. Навчання з 21 січня 2019 року

 

 

Спеціальність122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології – 3

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Залік  
2. Фізичне виховання Залік  
3. Об’єктно – орієнтоване програмування Залік  
4. Електротехніка та основи електроніки Залік  
5. ІЗВП Залік  
6. Програмне забезпечення інформаційних операцій Залік  
7. Системне програмне забезпечення Залік  
8. Математичні методи дослідження операцій Іспит 26.12.2018р.
9. Історія України Іспит 28.12.2018р.
10. Українська мова (за професійним спрямуванням) Іспит 02.01.2019р.
11. Основи філософських знань Іспит 04.01.2019р.
12. Вища математика Іспит 03.01.2019р.
13. Навчання до 21.12.2018р.
14. Канікули з 05 січня 2019 року по 20 січня 2019 року
15. Навчання з 21 січня 2019 року

 

 

Спеціальність121 Інженерія програмного забезпечення – 3 

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням Залік  
2. Фізичне виховання Залік  
3. Диференціальні рівняння Залік  
4. Об’єктно-орієнтоване програмування Залік  
5. Бази даних Залік  
6. Алгоритми та структура даних Залік  
7. Чисельні методи Іспит 21.12.2018р.
8. Українська мова за професійним спрямуванням Іспит 26.12.2018р.
9. Основи філософських знань Іспит 28.12.2018р.
10. Математичний аналіз Іспит 04.01.2019р.
11. Дискретна математика Іспит 02.01.2019р.
12. Навчання до 21.12.2018р.
13. Канікули з 05 січня 2019 року по 20 січня 2019 року
14. Навчання з 21 січня 2019 року

 

 

Спеціальність5.05010301 Розробка програмного забезпечення – 4 

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Соціологія Залік  
2. Інженерна та комп’ютерна графіка Залік  
3. Фізичне виховання Залік  
4. Курсова робота з ІЗВП Залік 28.12.2018р.
5. Навчальна виробничо – технологічна практика Залік 27.11.2018р.-04.01.2019р.

Захист 10.01.2019р.

6. ІЗВП Іспит 16.11.2018р.
7. Іноземна  мова (за професійним спрямуванням) Іспит 19.11.2018р.
8. Основи програмної інженерії Іспит 21.11.2018р.
9. Конструювання програмного забезпечення Іспит 23.11.2018р.
10. Організація комп’ютерних мереж Іспит 26.11.2018р.
11. Навчання до 16.11.2018р.
12. Канікули з 10 січня 2019 року по 20 січня 2019 року
13. Навчання з 21 січня 2019 року

 

Спеціальність Обслуговування програмних систем і комплексів – 4

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Фізичне виховання Залік  
2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Залік  
3. Комп’ютерні мережі Залік  
4. Адміністрування програмних систем та комплексів Залік  
5. Курсова робота з адміністрування програмних систем і комплексів Залік 28.12.2018р.
6. Технологічна практика Залік 27.11.18-26.12.18

Захист 26.12.2018р.

7. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Іспит 16.11.2018р.
8. Організація баз даних та знань Іспит 19.11.2018р.
9. Розробка клієнт-серверних застосувань Іспит 21.11.2018р.
10. Технології створення програмних продуктів Іспит 23.11.2018р.
11. Тестування програмних систем і комплексів Іспит 26.11.2018р.
12. Навчання до 16.11.2018р.
13. Канікули з 01 січня 2019 року по 20 січня 2019 року
14. Навчання з 21 січня 2019 року

 

 

Спеціальність 081 Право – 2 

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

Загальноосвітня підготовка
1. Фізична культура Залік  
2. Українська мова Залік  
3. Українська література Залік  
4. Іноземна мова Залік  
Нормативна частина
5. Соціологія Залік  
6. Документознавство Залік  
7. Теорія держави і права України Залік  
8. Юридична деонтологія Залік  
9. Кримінальне право Залік  
10. Канонічне право    
11. Навчальна практика з правового діловодства Залік 03.01.19-10.01.2019р.

Захист 10.01.2019р.

Загальноосвітня підготовка
12. Математика Іспит 11.01.2019р.
13. Історія України Іспит 26.12.2018р.
Нормативна частина
14. Основи філософських знань Іспит 02.01.2019р.
15. Основи римського цивільного права Іспит 28.12.2018р.
16. Навчання до 21.12.2018р.
17. Канікули з 12 січня 2019 року по 20 січня 2019 року
18. Навчання з 21 січня 2019 року

 

Спеціальність 5.03040101 Правознавство – 3 

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Цивільне та сімейне право Залік  
2. Трудове право Залік  
3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Залік  
4. Фізичне виховання Залік  
5.  Українська мова (за професійним спрямуванням) Іспит 28.12.2018р.
6. Організація судових і правоохоронних органів Іспит 26.12.2018р.
7. Кримінальний процес Іспит 02.01.2019р.
8. Історія держави і права зарубіжних країн Іспит 04.01.2019р.
9. Конституційне право України Іспит 09.01.2019р.
10. Навчання до 21.12.2018р.
11. Канікули з 10 січня 2019 року по 20 січня 2019 року
12. Навчання з 21  січня 2019 року

 

Спеціальність5.03040101 Правознавство – 4 

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Комп’ютерні технології в юридичній діяльності Залік  
2. Історія української політико – правової думки Залік  
3. Екологічне право Залік  
4. Чинники успішного працевлаштування за фахом Залік  
5. Діловодство Залік  
6. Міжнародне право Залік  
7. Господарське право Залік  
8. Конфліктологія Залік  
9. Курсова робота з цивільного та сімейного права Залік 03.01.2019р.
10. Навчальна практика з господарсько – правових дисциплін Залік 03.01.19-10.01.19

Захист

10.01.2019р.

11. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні Іспит 02.01.2019р.
12. Цивільне та сімейне право Іспит 11.01.2019р.
13. Фінансове право Іспит 26.12.2018р.
14. Аграрне право Іспит 28.12.2018р.
15. Навчання до 21.12.2018р.
16. Канікули з 12  січня 2019 року по 20 січня 2019 року
17. Навчання з 21 січня 2019 року

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки  –1

 

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Українська мова Залік  
2. Українська література Залік  
3. Зарубіжна  література Залік  
4. Всесвітня історія Залік  
5. Математика Залік  
6. Фізика і астрономія Залік  
7. Біологія і екологія Залік  
8. Історія України Залік  
9. Фізична культура Залік  
10.  Правознавство Залік  
11. Іноземна мова Залік  
12. Географія Залік  
13.  Культурологія Залік  
14. Навчання до  28.12.2018р.
15. Канікули з 31 грудня 2018 року по 20 січня 2019 року
16. Навчання з 21 січня 2019  року

 

 

 

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення -1

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Українська мова Залік  
2. Українська література Залік  
3. Зарубіжна  література Залік  
4. Всесвітня історія Залік  
5. Математика Залік  
6. Фізика і астрономія Залік  
7. Біологія і екологія Залік  
8. Географія Залік  
9. Фізична культура Залік  
10.  Правознавство Залік  
11. Іноземна мова Залік  
12. Історія України Залік  
13. Культурологія Залік  
14. Навчання до  28.12.2018р.
15. Канікули з 31 грудня 2018 року по 20 січня 2019 року
16. Навчання з 21 січня 2019  року

 

 

 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність -1

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Українська мова Залік  
2. Українська література Залік  
3. Зарубіжна література Залік  
4. Всесвітня історія Залік  
5. Математика Залік  
6. Фізика і астрономія Залік  
7. Біологія і екологія Залік  
8. Історія України Залік  
9. Фізична культура Залік  
10. Культурологія Залік  
11. Правознавство Залік  
12. Географія Залік  
13. Іноземна мова Залік  
14. Навчання до  28.12.2018р.
15. Канікули з 31 грудня 2018 року по 20 січня 2019 року
16. Навчання з 21 січня 2019  року

 

 

Спеціальність 081 Право -1

№ п/п Назва дисципліни Вид контролю Дата

проведення

1. Українська мова Залік  
2. Українська література Залік  
3. Зарубіжна література Залік  
4. Всесвітня історія Залік  
5. Математика Залік  
6. Фізика і астрономія Залік  
7. Біологія і екологія Залік  
8. Хімія Залік  
9. Фізична культура Залік  
10. Історія української культури Залік  
11. Правознавство Залік  
12. Географія Залік  
13. Іноземна мова Залік  
14. Навчання до  28.12.2018р.
15. Канікули з 31 грудня 2018 року по 20 січня 2019 року
16. Навчання з 21 січня 2019  року

 

 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи                                                          Болюбаш Ю.Я.  

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь