Досягнення університету – це результат роботи всього колективу

Навчальний рік для вишів традиційно розпочинається з посвячення першокурсників у студенти та з конференції трудового колективу. Якщо перший день – це свято і для викладачів, і для спудеїв, то другий – то, по суті, робочі будні, точніше підсумки роботи колективу і ректора у минулому навчальному році (2011/2012) та окреслювання задумів і намірів на наступний (2012/2013).

У першій п’ятірці

Зустріч 173 делегатів (із 240 обраних) і 157 запрошених гостей розпочалася із сумної нотки – хвилиною мовчання вшанували пам’ять багаторічного члена президії професора Володимира Павлища.

Результати роботи ректора та підсумки розвитку університету за останній навчальний рік вийшли окремою брошурою – з цифрами, графіками та діаграмами. Відтак ректор професор Юрій Бобало зупинився лише на найголовніших моментах.

Університет успішно пройшов процедуру акредитації – підтвердив IV рівень. За рік у Політехніці та коледжах ліцензовано 12 нових спеціальностей та 3 напрями підготовки, акредитовано 38 напрямів та 86 спеціальностей.

У різних рейтингах університет уже традиційно посідає високі місця – п’яте у рейтингах «Компас», Вебометрікс та у зарплатному рейтингу серед вишів за технічними та будівельними спеціальностями (восьме за економічними); науковці Політехніки вибороли три Державні премії в галузі науки і техніки.

Досягнення – це результати роботи всього колективу, однак для втілення різних ідей, задумів та намірів потрібні також кошти. Впродовж останніх 5 років фінансування університету збільшилось майже удвічі: бюджетні асигнування зросли зі 211 млн. грн. (у 2008 р.) до 370 млн. грн. (у 2011 р., разом з коледжами й ІППТ), спецкошти – з 74 млн. грн. до 146 млн. грн.

– Зауважу, що впродовж останніх років співвідношення між загальним фондом і спецфондом є, зазвичай, стабільне – приблизно 75 до 25 відсотків, – наголосив Юрій Ярославович. – Варто пам’ятати, що із збільшенням частки спецфонду в загальному бюджеті ми будемо мати більше можливостей для розвитку університету.

Вступна кампанія

Львівська політехніка ввійшла у п’ятірку лідерів серед вишів України за кількістю поданих заяв – майже 33 тисячі від 13 тисяч вступників. Зарахувавши на денну форму навчання 8463 особи, у тому числі 3442 бакалаври (з них 2356 за кошти держбюджету) та 1782 маґістри (1341 – за кошти держбюджету), а на заочну форму навчання – 2608 осіб, університет виконав держзамовлення. Загальний конкурс за заявами на місця державного замовлення становив 12 осіб на денну і 20 осіб на заочну форми навчання. Найбільший конкурс абітурієнти створили на напрями підготовки «Правознавство» – 103,27; «Соціологія» – 79,4; «Соціальна робота» – 54,8; «Практична психологія» – 49,7; «Економіка підприємства» – 45,2; «Міжнародна економіка» – 43; «Туризм» – 42,36.

Відтак Юрій Бобало відзначив значний прогрес у профорієнтаційній роботі – найактивніші у поїздках за межі Львівської області (зокрема і з Інтелектуальним навчально-науковим центром професійно-кар’єрної орієнтації) та в участі у різних круглих столах були викладачі ІТРЕ, ІНЕМ, ІКНІ, ІКТА, ІГДГ, ІХХТ. Актуальна й надалі є проблема пошуку «своїх», тобто професійно орієнтованих абітурієнтів. Вирішити її допомогла б увага до проблеми профільного міністерства – ректор уже не раз звертався із проханням обмежити подання документів при вступі на неспоріднені напрями і спеціальності.

Щойно отримавши поповнення студентських лав, керівник університету закликав уже подбати про перевірку якості абітурієнтів: попросив директорів ІМФН та ІХХТ і завідувача кафедри іноземних мов провести серед студентів першого курсу вхідний контроль знань із фізики, математики, хімії та іноземних мов.

Підсумки успішності

Ректор навів результати проведених у минулому навчальному році комплексних контрольних робіт. Зокрема, всім встановленим вимогам відповідають результати ККР 63 % бакалаврів; 85 % спеціалістів, 98 % маґістрів.

Серед обов’язкових навчальних дисциплін, які виносилися на ККР, найкращі результати зафіксовано з інформатики; якість знань студентів 64 % напрямів відповідають усім встановленим вимогам. Найгірші результати зафіксовано з фізики, іноземної мови, математики, філософії.

Збільшилась кількість відмінних оцінок за дипломні роботи – 43 % дипломних робіт бакалаврів отримали відмінні оцінки (на 10 % більше порівняно з попереднім навчальним роком) та 55 % дипломних проектів і робіт спеціалістів та маґістрів (на 6 % більше). Але кількість отриманих дипломів з відзнакою зменшилась приблизно на 5 %.

Водночас найкращий індикатор якості підготовки – показники працевлаштування випускників. У Львівській політехніці розроблена і впроваджується інформаційно-аналітична система «Випускник – працевлаштування». Станом на червень 2012 року до бази даних системи внесено реквізити понад 32 тисяч підприємств. Відділу працевлаштування, директорам інститутів та завідувачам випускових кафедр необхідно активізувати роботу щодо апробації системи та введення її в дію для формування документації з практики та працевлаштування, а також обліку та аналізу кар’єрного росту випускників.

– Важливим інструментом підвищення якости підготовки фахівців має стати інтернаціоналізація освітньої діяльності, – продовжив головний доповідач. – Під інтернаціоналізацією маю на увазі не лише укладання угод із закордонними вишами та взаємні візити, а включення в глобальні програми обміну студентами, викладачами, вивчення досвіду провідних університетів.

Одним із перспективних механізмів інтернаціоналізації є програми спільних дипломів. На сьогодні реалізовано програми подвійних дипломів з університетом Ільменау (ІКТА) та Гіссена Фрідберга (ІЕСК). У звітному році підписано нову угоду з Академією гірничо-металургійною в Кракові, в межах якої 55 студентів ІАРХ та ІБІД пройшли семестрове навчання в Польщі. Цю практику важливо розвивати далі.

Відкритість університету міжнародному ринку освіти, посилення студентських обмінів є неможливі без запровадження навчальних курсів іноземною мовою. Ректор наголосив, що йдеться не лише про іноземців. На його думку, принаймні на рівнях маґістратури та аспірантури обов’язково треба започаткувати практику читання дисциплін іноземною мовою: це стане не лише додатковою можливістю вивчення мови, але й інструментом розвитку мобільності та, зокрема, практики стажування.

Наукові дослідження

Звітуючи про розвиток наукових досліджень, Юрій Бобало акцентував на дослідженнях у межах міжнародної співпраці. У звітному році наукові колективи Політехніки виконували 10 міжнародних грантів і проектів, 8 спільних проектів під егідою МОНМС України, 14 міжнародних госпдоговорів. Обсяг виконаних робіт у межах міжнародної співпраці становить понад 2 млн. гривень.

Міністерство посилило контроль за ефективністю використання бюджетних коштів і звертає особливу увагу на співвідношення обсягу госпдоговорів та бюджетних коштів за кожною завершеною науково-дослідною роботою.

– Окремо хочу зупинитися на питанні щодо публікування у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, – сказав ректор. – З приємністю хочу відзначити, що в цьому році один із англомовних журналів університету, який видає Інститут хімії та хімічних технологій, увійшов до бази даних Scopus. Ще один англомовний журнал видає Інститут енергетики та систем керування. Також проводиться робота щодо створення англомовного журналу в Інституті прикладної математики та фундаментальних наук. Це – хороші показники, і нам надзвичайно важливо розвивати цей напрям: залучати науковців із визнаною міжнародною репутацією та формувати власні наукові колективи відповідного рівня.

Щодо вдосконалення матеріально-технічної бази наукових досліджень – уже розпочато роботи з реконструкції 10-го корпусу. Тут планують створити Центр фундаментальних досліджень, оснащений сучасним аналітичним обладнанням.

Інформаційне забезпечення

Університет здійснює щорічні закупівлі комп’ютерного та периферійного обладнання. У 2012 році планують закупити комп’ютерну техніку, периферійне обладнання та програмне забезпечення на суму 5,8 млн. грн. Закуплено мультимедійні проектори та 20 інтерактивних дошок для лекційних аудиторій.

Розвиваються загальноуніверситетські інформаційні сервіси. Оновлено сайт університету, Політехніку представлено у соцмережах. За планами, до кінця 2012 року мережа комп’ютеризованих робочих місць зросте до 5300 (зараз їх є 4600).

Всі викладачі та студенти на території академмістечка мають можливість безоплатного (а в гуртожитках – за додаткову плату) безлімітного доступу до Інтернету. До початку цього навчального року у студентських гуртожитках встановлено щонайменше по дві точки доступу до мережі у кожній кімнаті. Із впровадженням нових технологій у роботу мережі університету зменшується вартість доступу до інтернету. З 2009 р. вартість доступу зменшилась у 40 разів.

Соціальні питання

Ректор говорив також про підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів, позаяк конкурентоспроможний професорсько-викладацький склад є однією із основних умов досягнення якості дослідницького університету (окремо зупинився на успіхах діяльності Ради молодих учених); про соціальні питання (покращення житлових умов потребують і студенти, адже їх кількість усе зростає, а місць у гуртожитках не більшає, і працівники); про вдосконалення матеріально-технічної бази; і про заходи з енергозбереження.

В обговоренні політехніки конкретизували інформацію про результати роботи та досягнення і висловлювали свої зауваження та пропозиції. Зокрема, голова профкому працівників Володимир Гайдук повідомив, що міська рада вже ухвалила рішення про виділення Львівській політехніці трьох ділянок під забудову. А голова Колегії та профкому студентів і аспірантів Богдан Поліщук наголосив на гострій необхідності змістового наповнення Віртуального навчального середовища. Не менш гостро, за його словами, стоїть проблема перенаселення гуртожитків.

На всі зауваження ректор відреагував блискавично і попросив про- ректорів невідкладно підготувати пропозиції щодо усунення всіх недоліків. Відповідаючи на письмові запитання, ректор повідомив, що звернувся до голови ЛОДА з проханням посприяти у переговорах із головами районних адміністрацій щодо виділення земельних ділянок під будівництво поблизу Львова.

Суперечки

У 2002 році в університеті було створено комісію з вирішення трудових спорів (індивідуальних). Тоді ж було затверджено її склад – 9 осіб, однак не визначено терміну її дії. Позаяк кілька членів комісії із різних причин вибули, назріла потреба обрати новий склад. Відтак до 2014 року (на термін дії чинного складу конференції колективу) трудові спори вирішуватиме комісія у складі 9 осіб: професор, завідувач кафедри ЗІ Валерій Дудикевич (голова комісії), начальник відділу кадрового забезпечення Микола Гнатчук, доцент кафедри ЕАП Любомир Копчак, доцент, в. о. кафедри туризму Андрій Теребух, доцент кафедри ТРР Андрій Бондарев, доцент кафедри УМ Зоряна Куньч, завідувач лабораторії кафедри ЗІ Тарас Луковський, провідний спеціяліст кафедри ТГВ Оксана Омельчук, робітник відділу головного механіка Богдан Борецький. Контактна інформація комісії – у профкомі працівників.

Гідні похвали

З нагоди завершення 2011/2012 навчального року та за успіхи в навчальній та науковій роботі ректор нагородив грамотою Львівської політехніки та преміював колективи випускових кафедр – напівпровідникової електроніки (завідувач – професор Олександр Дружинін; 15 тис. грн.), хімічної технології переробки нафти та газу (професор Михайло Братичак; 12 тис. грн.), вищої геодезії та астрономії (професор Федір Заблоцький; 10 тис. грн.); загальноуніверситетських кафедр – аналітичної хімії (професор Йосип Ятчишин; 10 тис. грн.), фізичної та колоїдної хімії (професор Юрій Ван-Чин-Сян; 7 тис. грн.), деталей машин (в.о. завідувача – професор Володимир Малащенко; 5 тис. грн.).

Нагрудним знаком та преміями у розмірі посадового окладу нагородили працівників, яким присуджено науковий ступінь доктора наук. Перший проректор Володимир Павлиш виголосив подяку науковим консультантам здобувачів (їм також виплатять премії у розмірі окладу), котрим присуджено науковий ступінь доктора наук, а також працівникам, котрі здобули ступінь кандидата наук і їх керівникам.

Тетяна ПАСОВИЧ

Фотогалерея – у матеріалі прес-служби НУ «Львівська політехніка

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Коментарі із Facebook

Залишити відповідь